Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 


Oplevelser med HB – Hjermitslev Boldklub 1934-47.

Redigeret af Lisbet Thorendahl.

Af Lars Mortensen har jeg fået lov til at klippe lidt i hans erindringer med oplevelser i Hjermitslev Boldklub fra begyndelsen af trediverne til foråret 1946. Men først lidt om personen, som i Hjermitslev blev kaldt Las, evt. Drustrups Las, da der kunne ske forveksling med smejs Las.

 Lars Mortensen er søn af købmandsparret Katrine og Morten Mortensen fra Merlsbæk, en klynge huse én kilometer syd for Kås. Lars og søsteren Mie kom til Hjermitslev først i 30erne, da moderen efter faderens død giftede sig med købmand Johan Drustrup. Lars Mortensen er gift med Gutte, der er én af træhandler Jens Andreasens døtre fra Vester Hjermitslev. I det meste af sit arbejdsliv har Lars været gymnasielærer på Statsskolen i Randers. Lars og Gutte Mortensen er bosat i Randers.

 I sine erindringer skriver Lars Mortensen: I min Kås-tid havde vi engang spillet fodbold mod Hjermitslev ved et skjoldstævne i Pandrup. Jeg var noget misundelig på Hjermitslev-drengene, som havde ens lyseblå trøjer. Jeg opnåede aldrig, at få en Kås-trøje, men jeg var jo også kun udskiftningsspiller. Det var før det blev lovligt at udskifte spillere under kampen. Jeg havde dengang ingen anelse om, at jeg skulle komme til at kende hemmeligheden bag de lyseblå – det var Børge Thomsens mor, som havde farvet nogle hvide undertrøjer.

I Hjermitslev blev jeg stamspiller og tilmed på den mest attråede plads, som centerhalf – den spiller, der kunne tillade sig at være overalt på banen. I en kamp mod Løkken lavede jeg vist 9 af vore 11 mål – jeg har nok været noget egoistisk og forsømt mine opgaver i forsvaret.

Klubben havde dengang ikke nogen fast bane. Hvert forår skulle man ud og finde en egnet mark, og den var sjældent velegnet. Det år man havde lejet sig ind hos Thomas Chren, kunne man ikke se fra det ene mål til det andet, men på midten af banen havde man et godt overblik. Et år lykkedes det ikke at leje en egnet mark, derfor spillede Jens Jacob Sørensen, bagerens Arne og jeg det år i Saltum. Saltum United havde været et naturligt navn for den lidt professionelle klub, som hentede seniorspillere i Nørre Halne, Kås, Løkken, Dybvad og V. Hjermitslev – eksempelvis Magnus Kirkensgaard og sadelmager Poulsens Richard. Vi tre drenge oplevede lidt af storhedstiden ved at blive hentet i bil til en kamp og trakteret med sodavand i købmand Sørensens bagbutik.

 Fra 1937-40 spillede jeg junior-fodbold i Hjørring, og det blev kun til enkelte kampe for HB i sommerferien. Min debut som senior for HB skete oppe i Klim. Hvor jeg spillede i angrebet sammen med Svend Drustrup. Vi delte som de brødre, vi jo også var, og lavede tre mål tilsammen.

 Efter at Lars Mortensen i sine erindringer har skrevet om sin studietid i København under 2. verdenskrig, fortsætter han med at skrive:

 ”Andre sejre blev vundet på fodboldbanen i 1944-45. I forbindelse med mit studium aftjente jeg fra august 44 til august 45 min værkstedspraktik på Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev, og det gav mig en kærkommen lejlighed til igen at spille for min gamle klub H.B. Vi havde en dygtig træner i Anker Hedegaard, Brønderslev. Han var også fodbolddommer. Billedet nedenfor blev taget en træningsaften.

En træningsaften i 1945.
Spillerne er fra venstre i øverste række: Peter Larsen (Tusen), Arne Nielsen, Christian Madsen, Jens Lunde, Poul Kjær. Næste række fra venstre: Henning Hammer, Lars Mortensen, Jens Jacob Sørensen, Haugaard, Egon Jørgensen. Målmanden foran var kontrolassistent og hed Veirgang


Vi blev kredsvinder, og skulle spille oprykningskamp til A-rækken mod Børglum i Løkken. Det var til den kamp spilleudvalget, Sabro og jeg, fik en genial plan nede i cykelhandlerens værksted, hvor Sabro var svend, og hvor der i et hjørne var så mange gamle dæk, at man sad som i en lænestol. Der er snakket meget fodbold i det værksted, for cykelhandleren var også meget interesseret, og kasserer i klubben. Sabro var en herlig fyr, som desværre havde et handicap, så han ikke selv kunne spille fodbold, men interessen var enorm – se senere. Han var søn af Hjermitslev’s første socialist, Christian Lassen, en gudbenådet fortæller. Guttes far har genfortalt, og Lisbet har nedskrevet, et par af hans beretninger, se side 52 i den røde bog. Christian Lassen var arbejdsmand med speciale i at kalke huse og kirker, og så kørte han rundt med sin gik og samlede køkkenaffald til sin gris.

Nå, men tilbage til Sabro’s og min geniale plan. To af de faste forsvarsspillere havde nok passeret de fyrre, og man kunne frygte til denne vigtige kamp, at de kunne blive sat ud af spillet af en hurtig angriber. At sætte dem af holdet kunne ikke komme på tale, men vi rykkede dem frem som wings, hvor de med deres gode sparketeknik kunne sende nogle gode bolde ind. Det blev succes.

Transporten til Løkken skete i åben lastbil med generator og skravler, som til tørvetransport. Der var på ladet alle de fans, der kunne presses ind, og chaufføren var rebslagerens svigersøn Emanuel Jensen.

Det blev en spændende kamp, som vi vandt med 2-1, og rykkede op i A-rækken. Men tilbage til omklædningsrummet……….. og til Sabro, som havde været der under hele kampen. Han havde ikke nerver til at overvære den.

 Med fodbolden i Hjermitslev gik det ikke så godt i efteråret 1945 efter oprykningen. Sabro skrev et 5 sider langt brev til mig, om de spillede kampe, som kun havde givet 2 point. Det kneb med at lave mål, og da jeg havde været topscorer i sidste sæson med 25 mål, var det Sabro’s tro, at med det gamle hold ville vi have haft 6-8 point. Starten på foråret var heller ikke den bedste, og jeg fik flere tilkendegivelser fra klubben med ønske om, at jeg ville komme hjem og spille nogle af de sidste kampe, i håb om at sikre forbliven i A-rækken. Jeg ville naturligvis få rejsen betalt … med køje, så jeg kunne være udhvilet. 


Herefter følger brevene til Lars Mortensen fra klubkammeraterne i H.B.


1. brev er dateret 8. oktober 45 og underskrevet P. Sabroe Larsen, Vester Hjermitslev.

 Hjermitslev D. 8. 10. 45

Hr. Lars Mortensen!

Ja, jeg skulde nu have skrevet til dig noget før, men dette har sine grunde. Jeg synes nok du kunde fortjene at vide lidt om Turneringens gang; men hvad; bedre sent end aldrig, og Jobsposter kan man jo tidlig nok faa.

Vi havde den første kamp mod Kaas paa Hjermitslevbane, men vi var lidt uheldige og det var et straffespark der gjorde at vi tabte 1-2 for resten havde Kaas næsten helt nyt Mandskab (Kaas er jo altid godt spillende i Tørvesæsonen).

Vi havde vore sædvanlige Spillere, Jens Jacob kom hjem paa Orlov og var med; men der var alligevel ikke nogen Brod i Angrebet.

Saa skulle vi en Tur til Fjerritslev, og det var mod et reservespækket Hold, saa vi var ikke store ved Situationen, men alligevel var vi ikke mere end en ”Haarsbredde” fra  Sejren, vi spillede med 10 Mand næsten hele kampen, idet Verner Andersen fra Sdr. Saltum, der var med os, fik en Benskade. Vi tabte 3-4 efter at have ført 2 Gange. (Atter et Straffespark).

Kamp Nr. 3 var i Aabybro, en mægtig Kamp, hvor ingen kunne sige, hvem der var bedst, men atter Uheld, 2-1 til Aabybro. Som du nok kan se af disse resultater er det ene og alene Maalskydningen, det er galt med.

Efter Kampen i Aabybro steg Humøret trods alt et par Grader. Dette Hold anses for at være det stærkeste i Kredsen, saa det var ikke med så lidt Optimisme, vi saa Kampen med Pandrup i møde den følgende Søndag. Men denne Kamp vil jeg ikke skrive noget om, det kan jeg ikke, vi tabte 1-6.

Søndag den 7. Oktober skulle vi have den sidste Kamp hjemme i Efteraaret. Det var mod Klim, som jo er et gammelt Mellemrækkehold, saa det var med blandede Følelser, vi saa Dagen i møde; men sikken en dag og sikken et Vejr, Solen skinnede og ikke en Vind rørte sig, og med en knusende Energi, Hurtighed og et fint Samspil slog vi Klim med 7-5 (syv – fem). Saa nu har vi 2 Points, (det samme som Klim har).

Og nu skal vi til Skovsgaard og Tylstrup, og jeg har bestemt, at vi vinder disse 2 Kampe, og hvis dette bliver Tilfældet, er vi jo ikke saa dårligt placeret endda.

Hvad Spillere angaar, gaar det nogenlunde. Jens Jacobs Kompagni er flyttet til Løkken, saa han er ikke saa langt henne, men han kan jo ikke faa fri hver gang. Han var ikke med til Klimkampen, nu skal jeg have skrevet til ham om Sejren, og om han kan komme med til Skovsgaard paa Søndag. Arne er i Hobro, vi har prøvet paa at faa ham hjem til en Kamp, men det kunde ikke lade sig gøre. Vi har jo været uheldige med at I er flyttet saa langt væk, og jeg tror nok, at jeg tør sige, at hvis vi havde haft vort gamle Hold fra i Sommer med dig i Forwards havde vi staaet med 6-8 Points.

Du talte engang om en eventuel Efteraarsferie, hvis dette bliver til og den falder sammen med vore Kampe, vilde vi gerne have dig med, vi skal have den sidste Kamp den 28. i Tylstrup. Skriv lige et par Ord til mig dette angaaende.

Dette er, hvad jeg har at skrive om Fodbold for Øjeblikket, og vi haaber som sagt, at alt gaar som det skal. Hvad vort B-Hold angaar staar det kun med 3 Points, men det har vist heller ingen Chance i denne Kreds, vi tager jo de bedste til A-Holdet, for at sikre dets forbliven i Rækken.

Hermed være Du hilset fra alle Spillerne inden for Hjermitslev Boldklub samt fra Undertegnede          

P. Sabroe Larsen, Hjermitslev.


2. brev er dateret 23. januar 1946 og underskrevet Hjermitslev Boldklub.

 Hjermitslev, den 23. Januar 1946.

Kære Ven!

Vi har hørt, at du gerne vil spille for vor Klub nu i Foraarsturneringen, hvis Boldklubben vil betale Billetten, København – Hjermitslev retur.

Vi modtager dit Tilbud uden betænkning, og ser meget gerne, at du vil komme og spille i vor Klub nu i Foraar.

Vi haaber at høre fra dig i nær Fremtid.

Med sportslig Hilsen

Hjermitslev Boldblub

 

NB. Første Turneringskamp, den 31 Marts, mod Kaas paa deres Bane.


3. brev er dateret 31. marts 1946 og underskrevet af Niels Brønderup – med dette brev følger et postkort fra Hjermitslev Boldklub med Lars Mortensens placering som C. Forward på A-Holdet i kampen mod Fjerritslev på HB’s bane den 7. april 1946 kl. 15
præcis. Det anføres, at Lars senest den førstkommende fredag, skal ringe på telefonnummeret, Vester Hjermitslev 93, dersom han melder afbud.  
 

Hjermitslev d. 31. Marts

Kære Ven!

Af dit sidste Brev kan vi forstaa, at der foreligger en Misforstaaelse mellem dig og os. Vi forstod det saaledes, at du kom og spillede Kampen i Kaas, og saa kunne vi nærmere aftale den Dag. Du har nok ventet at høre fra os inden den Dag, men som nævnt maa der foreligge en Misforstaaelse.

Vi haaber, at du vil komme og spille paa Søndag her i Hjermitslev mod Fjerritslev, vi vedlægger et kort, hvor du kan se din Plads afkrydset.

Du kan tro, at vi har haft dine Kræfter behov i Dag, der var ingen, der kunne skyde paa Maal, og derfor blev vi ogsaa slaaet med 6-1, men vi har ikke tabt Modet ved det, vi haaber paa bedre Held næste Gang.

Ingo ville heller ikke spille i Dag, saa vi havde Knud Pedersen paa Maal., men han kunde ikke gøre for, at vi tabte, han spillede godt, men det er Træning, det er galt med hos alle Spillerne

Nu i Haab om, at du kommer paa Søndag ser vi os mere trygge.

 Med sportslig Hilsen

 Niels Brønderup

En Hilsen fra alle dine Kammerater her i Klubben.


4. brev er dateret 29. april 1946 og underskrevet af Niels Brønderup. Dette brev er skrevet på boldklubbens brevpapir med HB’s logo
(se ovenfor) i venstre hjørne.

 Den 29. April 1946

Kære Las.

Vi har Mandag den 29. April modtaget dit Brev, hvori du meddeler os dit Afbud til Kampen d. 28. April her på vores Stadion i Kampen mod Skovsgaard.

Vi haaber stærkt, at du vil komme her Hjem og deltage i Kampen paa Søndag den 5. Maj, da vi skal spille mod Tylstrup her paa vores Bane. Hvis der er Mulighed for, at du kan og vil spille, skal vi være dig meget forbunden. Jens Lunde rejser i sin nye Plads som Fodermester den 1. Maj, og han flytter helt ned til Aarhuskanten, saa han kan umuligt deltage i Kampen.

Du er vel mægtig spændt på, hvad udfald Kampen fik i Søndags, men dette vil Poul Kjær give dig et Referat af.

med sportslig Hilsen

Niels Brønderup

NB. du skal komme, Las.

I korte træk Kampens Forløb fra Søndag den 28. April.

I Kampens første 20 Minutter skiftede Spillet livligt fra begge sider. I det 22. Minut førte vort Angreb Bolden i Maal ved Jens Lunde. Bolden var knap givet op, før Bolden lå i vort net. 2. Maal faldt i det 30. Minut. Kresten Poulsen satte Bolden i Maal med et Kanonskud. Skovsgaard udlignede igen til 2-2. I det 42. Minut kom Skovsgaard foran med 3-2.

1. Halvleg sluttet.

Vi blev løbet over Ende i de første Minutter af 2. Halvleg. I det 4. Minut kom Skovsgaard foran 4-2. Saa kom vi igen, venstre Back, Peter Larsen blev vild og gik igennem Skovsgaard, centrede godt til Kresten Poulsen, der omsatte Bolden i Maal 4-3. 2. Minut efter fil vi Frispark, fra midt af Banen gik Bolden i Nettet 4-4. Spændingen var paa sit højeste. Tilskuerne kunne ikke længere staa stille. I det 38. Minut fik vi tilkendt en Straffe. Ejler Mortensen scorede sikkert. Vi førte nu med 5-4. De sidste Minutter gav intet til nogen af Siderne.

HB vandt Kampen med 5 Maal mod 4.

Maalscorerne, Kresten P, 2, Jens Lunde 1, Poul Kjær 1, Ejler M. 1.

Holdopstilling:

 

 

Målmand

Ingo

 

 

 

H. Back

Ejler Mortensen

 

V. Back

Peter Larsen

 

 

H. Half.

Børge Mortensen

C. Half.

Henning Hammer

V. Half.

Poul Kjær

 

H. Wing

Kresten Poulsen

H. Inderw.

Kristian Madsen

C. Forward

Ejner Kjær

V. Inderw.

Jens Poulsen

V. Wing

Jens Lunde

 


5. brev er dateret 4. september 1946 og underskrevet af Niels Brønderup.

   

V. Hjermitslev d. 4. September 1946

   Kære Las!

 Den 1. September indledte vi Turneringen i straalende Solskin. I A-Rækken spillede vi i Fjerritslev, hvor vi vandt en stor Sejr.

 Holdopstillingen var følgende:

 

 

Målmand

Knud Pedersen

 

 

 

H. Back

E. Mortensen

 

V. Back

Poul Kjær

 

 

H. Half.

Børge Mortensen

C. Half.

H. Hammer

V. Half.

H. Krogsgaard

 

H. Wing

K. Poulsen

H. Inderw.

A. Nielsen

C. Forward

V. Kjær

V. Inderw.

E. Kjær

V. Wing

P. Larsen

 Spillets gang:

I det andet Minut kom P. Larsen fri, men blev lagt ned bagfra inde i Straffesparkfeltet. Dommeren dømte Straffespark. Kresten Poulsen sendte Bolden i nettet – så hårdt, at vi kun saa Røgen, som man siger. Vi førte altsaa 1-0. Saa fulgte det Slag i Slag. Først scorede A. Nielsen paa en Bold fra V. Kjær, derefter scorede Kr. Poulsen og derefter lille Kjær, et flot, flot Maal paa en Centring fra V. Kjær. Så sluttede 1. Halvleg, vi førte med 4-0.

To Minutter inde i anden Halvleg, fik vi tilkendt et Straffespark, Fjerritslevs Back spillede Haandbold, og det scorede A. Nielsen paa, et flot, flot Maal, 5-0 og derved blev det. Men vi havde hele Spillet fra først til sidst. Fjerritslev havde ingen Samling på deres Mænd, helt spillet ud.

I B-Rækken spillede vi en kamp paa Hjemmebane mod Hune, hvor vi ligeledes vandt en stor Sejr paa 5-1. Spillets Gang kender jeg ikke, da jeg var med i Fjerritslev. I Junior Rækken spilledes ligeledes en Kamp på Hjemmebane mod Nr. Sundby, men her fik vi et Nederlag paa 7-2, men det var ikke mere, end vi havde ventet.

Du kan se af disse Linier, at vi har haft en god Start her i vor Klub, men vi haaber, at du vil komme Hjem og hjælpe os med at forfølge Sejren. Nu paa Søndag skal vi spille på Hjemmebane mod Pandrup, da vil vi meget gerne, om du vil komme Hjem og faa et Slag Bold med.

I Haab om at du kommer, skal du være hilset.

 paa Boldklubbens vegne

Niels Brønderup


Efter brevene får Lars Mortensen igen ordet med de sidste afsnit af hans fodbolderindringer.

I København trænede jeg lidt i A.B. om eftermiddag sammen med russerne, de nye studerende. Jeg havde et vellykket sammenspil med én der hed Jan Rungholm, og jeg havde svært ved at afgøre, hvem af os der bidrog mest til det gode spil. Men i A.B. var man ikke i tvivl, Jan kom på første-holdet og spillede i idrætsparken kort tid efter. Jeg måtte fortsætte med rusfodbold, og høre træneren råbe: ”Op på fodballerne, Mortensen.”

Jeg var hjemme og med i to kampe, som vi begge vandt og forblev i A-rækken. I én af kampene, som vi vandt 4-3, lavede jeg 3 af målene, skønt der var bedre boldspillere end jeg i angrebet – Jens Jacob Sørensen og Jens Lunde – men min egoisme fra drengeholdet har jeg nok bevaret måske kombineret med det, der i fodboldsproget hedder målnæse. Det 4. mål blev lavet på straffespark. Jeg var blevet stejlet i det kriminelle felt, og sme’ Ejler scorede endnu engang sikkert.

Lars Mortensen

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 13-07-2006