Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Thomas P. Hejle  

 

af Lisbet Thorendahl

Artiklen har været offentliggjort i Egnssamlingens årsskrift for 2009. Skriftet udgives af Støtteforeningen for Egnssamlingen - Lokalhistorisk Arkiv og Museum, Fårupvej 3, 9493 Saltum.

Helge Nielsen, leder af Lokalhistorisk Arkiv & Museum i Saltum, bad mig om at skrive en artikel om den i sin tid så kendte Thomas P. Hejle, der er født i 1891 og vokset op i Vester Hjermitslev. Min motivation for dette arbejde fejlede ikke noget, men hvordan skulle jeg gøre det, for selv om Thomas Hejle er et af de mennesker, der fra min barndomstid står klarest i min erindring, så har jeg jo knap nok kendt ham, idet jeg kun var 11 år, da han døde i 1952.

Alligevel sagde jeg ”ja” til opgaven, for selvfølgelig skal der i egnens lokalhistoriske årsskrift være en historie om den person, der om nogen gjorde Vester Hjermitslev kendt i vide kredse og ikke mindst i hovedstaden. Her i året 2008, hvor Hejleklubben i Vester Hjermitslev har fejret sit 50-års jubilæum, vil jeg som indledning til artiklen begynde med at fortælle, hvad jeg husker om den mand, der sammen med sin kone, Gerd, hver sommer kom til Hjermitslev og spredte glans over den lille by. Thomas Hejle fortjener at blive husket for den ener, han var og for det store og betydningsfulde arbejde, han igangsatte for børn og unge i københavnsområdet og for skoleelever i det ganske land. Ud over at fortælle mine egne erindringer om Thomas Hejle, vil jeg på baggrund af, hvad andre har skrevet forsøge at gengive den korte version af ”hans livs eventyr”.

Som barn var det fantastisk at kende én, der i sit københavnerliv var i kontakt med alle de filmstjerner, vi børn dengang i Morten Korch-filmenes tid havde som idoler. Ikke fordi han selv fortalte om det, men vi vidste det. Dels fordi vi oplevede enkelte af de kendte skuespillere på visit i Vester Hjermitslev om sommeren, men også fordi vi hørte ham i radioens hørespil sammen med skuespillerne. Det hørespil, der især huskes, er Blichers ”Æ Bindstow”, hvori Thomas Hejle i rollen som Rasmus Oustrup fortæller historien om hesten ”Messingjens”.

Det rygtedes altid hurtigt i byen, når Gerd og Thomas Hejle ved sommerferiens begyndelse var flyttet ind i huset i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej 6. Vi var tre småpiger, der i somrene omkring 1950 blev inviteret på besøg til sodavand og basser i det lille hvide hus i Enkestræde. Her blev vi modtaget af en hyggelig Thomas Hejle, der snakkede med os, og spurgte ind til vores familier og til vores skolegang. Traditionen var, at han, når basser og sodavand var fortæret, læste op for os af en eller anden fascinerende og usædvanlig historie - sommetider en af dem Gerd Hejles far, forfatteren Louis Levy, havde skrevet.

Småpigerne 
Inga Skadhauge, 
"Bibs" Nielsen og 
Lisbet Andreasen på besøg hos Thomas Hejle i Enkestræde.


Thomas Hejle var en udadvendt mand, der elskede at gå rundt i byen og slå en sludder af med dem, han mødte. Ofte, når han var inde i min fars træhandlerbutik, listede jeg derind og stod stille og lyttede til, hvad han og far talte om. Han fik altid til sidst øje på mig og gav mig opmærksomhed på den ene eller anden måde. Sommetider stødte jeg også på ham ude i byen, og efter en lille snak sagde han på sit absolut vendsysselprægede københavnermål: ”Du skal vist have en 25-øre til en is”. Enkelte gange oplevede vi som nævnt nogle af stjernerne fra hovedstaden på besøg. Skuespiller Svend Methling var en af dem. Han var en god ven af Thomas Hejle. Og engang så vi den kendte skuespiller Kaj Holm og Thomas Hejle spadsere gennem byen. Kaj Holm kendte vi fra det hvide lærred som skurken, en rigtig ubehagelig fyr, så det bekendtskab var vi ikke så glade for - rent ud sagt - vi kunne ikke rigtig forstå, at Thomas Hejle ville omgås ham. Det havde været meget bedre, hvis det havde været Ib Schønberg.

Skuespilleren 
Kaj Holm.


Sidst på eftermiddagen en våd og mørk efterårsdag i 1952 mødte jeg en veninde. Hun fortalte mig, at hendes far havde hørt i radioen, at Thomas Hejle var død. Tid, sted og vejr står den dag i dag klart for mig og også følelsen af, hvordan den solide, trygge grund under fødderne blev usikker - chokeret gik jeg hjem og fortalte, hvad jeg havde hørt.

Thomas Peter Hejle blev født i Sønder Saltum den 20. januar 1891. Han er to år, da familien i 1893 flytter til Vester Hjermitslev, hvor faderen bliver indehaver af den store købmandsbutik på Torvet. Om forældrene kan fortælles, at faderen, Hejle Sørensen, stammer fra Alstrup og moderen, Johanne, kaldet Ja’han, er født i Sønder Saltum.


Thomas vokser op i købmandsgården (se billedet ovenfor) som den ældste i sin søskendeflok. Da han i 1898 kommer i skole som 7-årig, bliver han af lærer Erik Jensen kaldt op til katederet og spurgt: ”Kan du bogstaverne, Thomas?”, hvortil han svarer: ”A trower sørme da, do er tåvle. A løser da aviser!” Det var lærer Jensen, der prægede skolen i Vester Hjermitslev i 1890-erne. I Thomas’ tid var der skolestue i den vestre ende af det gamle skolehus, som nogle af os husker som lærer Landbos lærerbolig. Om denne gamle skolestue og om lærer Jensens virke har Thomas Hejle udtalt følgende:

"Skolestuen var ydre set det mest elendige, jeg nogensinde har mødt, men jeg har trods alt oplevet nogle af de skønneste timer i den samme skolestue.”  

Thomas Hejle og Lærer Erik Jensen  i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej. 

Det er lærer Jensen, der gør forældrene opmærksom på, at drengen har usædvanlige evner og bør læse videre. Nu er det ikke sådan, at Thomas stiler efter at blive præst eller læge - nej, han vil være digter eller skuespiller! På trods af disse luftige fremtidsdrømme bliver et videre skoleforløb etableret, og efter at have afsluttet grundskolen i hjembyen kommer Thomas på Bælums Høj- og Realskole og får herfra en god præliminæreksamen i 1907. Faderen mener dog, at drengen skal være købmand, så efterfølgende kommer han hjem i købmandsbutikken for at lære handel.

Om det er i dette ungdomsår som hjemmeboende, at Thomas stifter bekendtskab med oldefaderens tanker om at påvirke ungdommen i positiv retning, vides ikke. Oldefaderen, som vist ikke var hans rigtige oldefar, gik under navnet Skæg-Jerrik. Erik Chr. Sørensen, som hans navn var, havde en gård i Sønder Saltum. Han var ikke tilfreds med de unges fornøjelser, som de formede sig i legestuerne på gårdene, hvor der ofte var druk og svir. Da han var over 70 år gammel, solgte han sin gård og byggede et hus, hvori han indrettede en meget stor stue. Siden lod han følgende rygte sive ud i landsbyen: ”at i hans storstue kunne de unge danse lige så tosset, som de ville, men at dansen skulle holde op i skikkelig tid, og druk og svir, og hvad der ellers kunne følge med i legestuerne, var udelukket”.

Erik Sørensen - Skæg-Jerrik.


De unge kom, og dansen gik. - Siden hen blev det sådan, at de unge skulle ”give en betaling”, som han udtrykte det. Betalingen bestod i, at de skulle møde en halv time før dansen begyndte og være tvangsindlagt til at høre på et lille foredrag enten af skolelæreren eller af ham selv. Emnerne for disse foredrag drejede sig oftest om egnens natur eller historie. Skæg-Jerrik selv havde stor kundskabstrang og dannede sig på baggrund af læsning efterhånden sine egne meninger om tingene. Han havde selv lært sig tysk, men hans hovedinteresser var historie og geologi - og så var han darwinist. Skæg-Jerrik var en formidabel god formidler, og hans evne til at åbne sanserne hos ungdommen og give dem smag for selv at fortsætte deres kundskabssøgen viste vejen for Thomas.

Den unge Thomas Sørensen.


Som nævnt går han efter bestået præliminæreksamen derhjemme i købmandsforretningen og vejer mel og gryn af. Det viser sig dog snart, at det ikke er det, han vil. - Faderen giver sig, og et forløb på Aalborg Latinskole bliver etableret. - Men det er i det første år af dette skoleforløb, at den trygge tilværelse vælter for Thomas. Hans far dør, og det på den værst tænkelige måde, for købmand Hejle Sørensen tager sit eget liv. Han er kommet i økonomisk uføre og hænger sig i hanebjælken over porten til købmandsgårdens stenpiggede gårdsplads.

  Og hvordan går det så den unge Thomas, der midt i skoleforløbet på Aalborg Latinskole kommer ud for denne ulykkelige hændelse. - Jo, han bliver ved forskellige gode menneskers hjælp så at sige sat på aktier, og pastor Schiöler ved Budolfi Kirke i Aalborg giver ham plads i sin børnerige familie, indtil han et par år senere bliver student. Det sker i 1911, og med den hvide hue på hovedet præsenterer han sig for oldefaderen, Skæg-Jerrik i Sønder Saltum. Skæg-Jerrik er ikke imponeret og udtaler med sin manende stemme: ”Ja, nu hår du så fåt eksamen, men væ’ du mier, end der sto’er i æ leksikon te’ 15 kroner?”

  I 1911 begiver den 20-årige Thomas sig til København med 80 kr. på lommen. Han vil påbegynde et længere studium på Københavns Universitet - antagelig med hovedvægten på dansk litteratur. Han vil også gerne være skuespiller og skaffer sig hurtigt en lille rolle i en teaterforestilling. Herudover strækker han sin økonomi ved at have privatelever, som han støtter i lektielæsningen og fortsætter med, hvad han så småt var begyndt på i latinskoletiden, at holde foredrag ude i forsamlingshusene. - Men de økonomiske vanskeligheder er uoverstigelige, og måske bliver der også for lidt tid til studierne, i hvert fald indser han, at han må bjerge sig på anden vis.

  Det bliver igen præstefamilien fra Aalborg, der kommer ham til hjælp. Gennem deres bekendtskab med forstanderen bliver Thomas indskrevet på Roskilde Højskole for den kommende vinter - dels som elev og dels som lærer. Forstanderen er den kendte højskolemand, Thomas Bredsdorff. Den vinter får stor betydning for Thomas. Han indlever sig i højskolen og dens arbejde og fascineres ved at se Kristen Kolds, lærer Jensens og såmænd også Skæg-Jerriks tese: ”først at oplive og så at oplyse” udfolde sig i praksis, når han ser, hvordan forstander Bredsdorff hen over vinteren får tændt lys i hovederne på den store elevgruppe af bønderkarle. Efter en tur med højskolen i Det Kongelige Teater siger forstander Bredsdorff til Thomas: ”Du burde rejse ind og lære de københavnske skolefolk, at de kunne bruge dette teater til noget.” - Og fremtiden skulle vise, at Thomas ikke glemte denne opfordring.

Efter vintersæsonen på Roskilde Højskole rejser Thomas tilbage til København for at studere. Han ernærer sig igen ved at undervise, og herudover arbejder han på et fritidshjem for børn fra Københavns allerfattigste kvarterer. Dette arbejde får stor betydning for ham, idet det giver ham fornyet bekræftelse på, hvilken stor betydning poesien har som opdragende middel. Ved oplæsning af historier og eventyr opdager han, hvor vigtigt det er at give børnene på ”stenbroen” skønhed at fylde deres fantasi op med. - Men igen tvinger økonomi og tidsnød Thomas bort fra byen. I årene 1913-15 tjener han en fast løn som lærer på Kerteminde Højskole og udvider samtidig sin karriere - ikke bare som foredragsholder - men som offentlig oplæser ude i forsamlingshusene. Det er især personerne fra Holbergs komedier, han giver liv i disse år. Forfatteren Anders Uhrskov - der i en af sine bøger beretter om bekendtskabet med Thomas P. Hejle - træffer Thomas, mens han er lærer på Kerteminde Højskole og giver ham følgende karakteristik: ”Lærte man Hejle at kende personligt, blev man hurtigt betaget af hans charme, hans evne til at fortælle en historie og hans vitalitet i det hele taget.”

Thomas P. Hejle.


Men Thomas vil gerne lære mere. Og da han erfarer, at universitetsvejen er for lang og trang, vælger han lærergerningen og får i 1918 eksamen fra Skårup Seminarium. Herefter forfølger han oplæsningskarrieren, og i et års tid er han på turné landet rundt. Man kan undre sig over, at Thomas på trods af indtægter fra privatundervisning og foredragsvirksomhed, alligevel har fundet det vanskeligt økonomisk set at klare sig igennem et langt universitetsstudium. Men det får vi måske svaret på gennem den faktuelle oplysning, at han i 1920 - to år efter at han er blevet lærer fra Skårup Seminarium - køber det lille hvide hus i Vester Hjermitslev, hvori moderen hidtil har siddet som lejer. Det er sådan, at moderen efter faderens tragiske død er relativt ubemidlet. Her træder familien på god, gammel vis til således, at hun og de yngste børn kan få tag over hovedet. Det er købmand P. Sørensen, Sønder Saltum og gårdejer Morten Sørensen, Alstrup, der bygger huset i Enkestræde, hvor så Thomas’ mor og søskende bor til leje, indtil Thomas i 1920 bliver ejer - og det kan tænkes, at hans stræben efter indtjening af penge i årene før og under læreruddannelsen har noget at gøre med, at han, som den ældste søn, løbende har understøttet moderen og de hjemmeboende søskende.  

I 1919 bliver den nu læreruddannede Thomas ansat ved Østersøgades Gymnasium. Det er antagelig på det tidspunkt, han udskifter sit efternavn, Sørensen, med faderens fornavn, Hejle. I et teaterprogram fra 1921 er hans navn Thomas P. Hejle - og i den fortsatte beretning her vil jeg betegne ham med navnet - Thomas Hejle.

Thomas Hejle har ikke glemt forstander Bredsdorffs ord om, at han burde lære de københavnske skolefolk - og her specielt dansklærerne - at de kunne give deres undervisning større bredde og dybde ved at tilbyde eleverne levende teateroplevelser. Efter at Thomas Hejle var kommet tilbage til København, satte han hurtigt gang i et projekt med dette formål, og inden længe fik han betydende kredse inden for den københavnske skoleverden med på idéen. Det var i første omgang gymnasieeleverne, der blev inviteret til - hvad der fik navnet - ”De højere Skolers Kunstaftener”. Her reciterede kendte skuespillere digte, læste op og medvirkede i skuespil - alt sammen med det formål at indføre de unge gymnasieelever i litteraturens og kunstens verden.


Men Thomas Hejle ville mere end det. Tilbuddet til gymnasieeleverne var kun en begyndelse. Han ville også gerne inddrage de store skolebørn i disse kunstneriske oplevelser. Han ønskede, at ungdommen skulle ”opdage” den litterære kunst, og han troede på, at oplevelserne på teatret ville åbne sindene både for denne kunstart i sig selv, men også for de etiske værdier, der knytter sig til al kunst. Omkring dette udvidede tilbud arbejdede Thomas Hejle sammen med en dygtig kreds af mennesker på at skaffe midler til at rejse en skolescene med sit eget selvstændige teater - og som alt hvad denne ihærdige mand satte sig for lykkedes det, og første forestilling fandt sted i det lejede Kasinoteater den 17. september 1924.

"Den sorte bog" blev i skolescenens tid nærmest gjort magisk, idet den ved hver forestillings  begyndelse  i Thomas Hejles løftede hånd kunne få de mange børnestemmer i salen til at forstumme.


Foreningen ”Dansk Skolescene”, som var idéernes realisering, blev stiftet i 1924 med en lille grundkapital på 10.000 kr., og på trods af økonomiske vanskeligheder lykkedes det skuespilleren Svend Methling som kunstnerisk leder og Thomas Hejle som økonomisk leder at føre foretagendet igennem. Den nye virksomhed havde lykken med sig og vandt hurtigt børnenes hjerter og lærernes sympati. Så mens De Højere Skolers Kunstaftener havde haft 2000 gymnasieelever som medlemmer, var Dansk Skolescene efter nogle få år oppe på 17.000 medlemmer. 

Københavnske børn til en skolesceneforestilling.


Allerede efter de første to år blev skolescenens forhold stærkt forbedret, idet den fik til huse på Det Ny Teater på Vesterbrogade. Dette teater var fortsat et teater for voksne om aftenen, men om eftermiddagen var det børnenes teater - Dansk Skolescenes Teater - hvor billetpriserne var overkommelige, og hvor der pr. sæson blev opført fem forestillinger.

Den kendte tegner, Jensenius, har leveret adskillige tegninger til "Blæksprutten" og diverse aviser med karikaturer af Thomas P. Hejle. Her tæmmer han vilddyrene før forestillingen ved at hæve den magiske sorte bog. 


I 1926 blev Thomas Hejle gift med Gerd Levy. I hende mødte han en anden kunstnersjæl. Hun havde rødder i det storkøbenhavnske, kulturradikale miljø, og hun forstod og støttede hans kulturelle og sociale projekter - herunder skolescenen, som netop i de år havde både vokseværk og økonomiske problemer.

I forhold til denne økonomi var Thomas Hejle stort set eneansvarlig. Dansk Skolescene var stadig kun en forening og endnu ikke en selvejende institution. I 1929 blev skolescenen fra at være et københavnerfænomen udvidet til en landsdækkende organisation. Dette betød, at skolescenens forestillinger nu også blev vist for børn og unge i større byer over det ganske land - dog undtaget de tre største byer, Århus, Aalborg og Odense, der havde egne teatre og egne skolesceneforestillinger. - På trods af den store tilslutning var skolescenens udgifter i nogle år større end indtægterne, og på et tidspunkt havde denne teaterorganisation - hvilket i realiteten ville sige Thomas Hejle personligt - en gæld på 70.000 kr. I 1939 var Dansk Skolescene blevet så velanskreven hos de offentlige myndigheder, at man som påskønnelse gav organisationen en biografbevilling.

Thomas Hejles aktiviteter var godt stof i de københavnske aviser. Det er igen tegneren Jensenius, der viser Thomas Hejle og hans økonomiske problemer med skolescenen.


Det var nemlig sådan, at der sidst i 1930-erne var rift om disse bevillinger. En biograf var en god forretning, folk ville se levende billeder. Så ideen fra myndighedernes side var, at når den givne bevilling blev koblet sammen med en konkret biograf, ejet af Dansk Skolescene, ville indkomsten herfra kunne bidrage positivt til skolescenens økonomi. Thomas Hejle greb chancen. Han købte - stadig på eget økonomiske ansvar, dog selvfølgelig med en række betydningsfulde støttepersoner omkring sig - en grund på Amagerbrogade og lod her ved en af byens mest trafikerede færdselsårer opføre en biograf. Denne biograf, ”Amager Bio”, indspillede i en årrække herefter et stort overskud, hvilket betød, at der blev økonomi til - udover afdrag på matrikel og ejendom - at stabilisere skolescenens økonomi.

- og her har samme tegner vist den travle mand, når dårlig avisomtale ramte ham og hans aktiviteter.


I et brev fra 1938 til vennen og forfatteren Anders Uhrskov giver Thomas Hejle udtryk for ”glæderne ved arbejdet”. Han undskylder samtidigt, at han så længe ikke har ladet høre fra sig, og han håber, at vennen vil tro ham, når han skriver, at han i den grad har været overvældet af arbejde og pligter i et omfang, hvor der slet ikke mere er tale om, at kræfterne kan slå til. ”Sådan har jeg haft det,” skriver Thomas Hejle. Han fortæller, hvordan han har rodet sig ind i så meget, indtil han næsten druknede, - småtterier, som han selv havde sat i gang, kom i rivende udvikling og blev til store opgaver. Han kom i bløde til hagen, og - som han skriver - hans egentlige arbejde med Dansk Skolescene skulle jo også passes. I brevet fortæller han, at besøgstallet til skolescenens forestillinger det forudgående år havde været på 212.000 - det samme antal besøgende som et stort københavnsk teater har, når det går allerbedst. Men nu, fortæller han videre i brevet, er han ved at få næsen oven vande, og det, der især betyder noget, er, at han er befriet for de økonomiske vanskeligheder, der tidligere har været med skolescenen - ”en mare, der mere end noget andet kan ride sindet med nervøs hjælpeløshed!”

Og hvad er det så for småtterier, Thomas Hejle igangsætter, og som kommer i rivende udvikling. Her skal nævnes nogle af de vigtigste:

Dansk Kulturfilm oprettedes i 1935 - på baggrund af, at det i biografloven fra 1933 blev fastsat: ”at filmcensurens overskud skulle anvendes som tilskud til fremstilling eller anskaffelse af skolefilm samt film, der tjener til oplysningens fremme eller til almindelig propaganda for Danmark og dansk erhvervsliv”. Thomas P. Hejle var initiativtager til og administrator af Dansk Kulturfilm. Han var ifølge kilderne involveret i skabelsen af flere film med ovennævnte formål. Særlig kendt blev filmen ”Kongen bød”, der handlede om stavnsbåndets løsning i 1700-tallet. Thomas P. Hejle instruerede denne film, der i kilderne betegnes som en af Dansk Kulturfilms vigtigste frembringelser.

Statens Filmcentral blev oprettet i 1938 med det formål at producere og distribuere oplysende film til undervisningsbrug. Denne organisation overtog en del af Dansk Kulturfilms opgaver, og forbindelsen mellem de to institutioner markeredes ved, at Thomas P. Hejle tillige blev udnævnt som chef for denne nye organisation.

Dramatisk Bibliotek stiftedes i 1939 på foranledning af Thomas P. Hejle, der blev formand for biblioteket.

Det Danske Filmmuseum. I 1941 besluttede Dansk Kulturfilm at oprette et filmmuseum. Også i organiseringen af dette museum var Thomas P. Hejle initiativtager.  

Man kunne vel tænke sig, at den nu 50-årige Thomas Hejle eftertrykkeligt havde sat sit fingeraftryk i dansk kulturhistorie og gjort sit til at vise børn og unge vej til videre udvikling gennem litteratur og teateroplevelser, men sådan var det ikke for Thomas Hejle.

Han kastede nu sin energi ind på at hjælpe de rodløse og i fritiden til dels hjemløse børn og unge fra hovedstadens fattige kvarterer. I såkaldte lejekaserner på Nørrebro og Vesterbro boede børnerige familier i små lejligheder, hvor manglen på plads henviste de 14-18-årige først til gadehjørnerne og senere til de lune knejper med spiritusbevilling. Det var ungdommens fritidsproblemer, Thomas Hejle i krigsårene beskæftigede sig med på sine foredragsturneer rundt om i landets forsamlingshuse.  

Det første resultat af disse tanker gav sig udslag i oprettelsen af ”Skolescenens fritidshjem for drenge og piger” i 1944. Dette fritidshjem, der skulle give skolebørn et sted at være, indtil forældrene kom hjem fra arbejde, var finansieret af det overskud, der på daværende tidspunkt var fra såvel Dansk Skolescene som Amager Bio. Dette fritidshjem var startskuddet til virkeliggørelse af Thomas Hejles nye, store plan, som han selv gav følgende udtryk: ”Min drøm er at skabe et ungdomshus, hvor dansk ungdom skal have lejlighed til aktivt at arbejde med alt det, der ingen nytte er til. Vi skal konkurrere med de mange fornøjelsesformer og udkonkurrere de dårlige.”

Den nye, store plan om et ungdomshus fyldte i Thomas Hejles bevidsthed og bevirkede ifølge kildematerialet, at han i 1946 trak sig fra sine stillinger ved Dansk Kulturfilm og Statens Filmcentral.

Dansk Skolescene var med den forbedrede økonomi blevet omdannet til en selvejende institution, der nu i sig selv var overskudsgivende. Så for det overskud, der de seneste år havde ophobet sig fra såvel skolescene som Amager Bio, købte organisationen Dansk Skolescene en stor ejendom på Nørrevold i København for et beløb af 1.8 mill. kr. Denne bygning i flere etager kom til at rumme Danmarks første ungdomshus, der fik navnet ”Skolescenens Ungdomshus”.

Det skal her nævnes, at Thomas Hejle i forhold til de store projekter havde et tæt samarbejde med især de socialdemokratiske politikere i Københavns bystyre, og driften af ”Skolescenens Ungdomshus” blev støttet økonomisk gennem den daværende sociallovs hjemmel: ”om støtte til oprettelse og drift af fritidshjem og klubber for børn og unge”. Skolescenens ungdomshus på Nørrevold kom til at indeholde tilbud til såvel børn som unge. Der blev oprettet fritidshjem for de 3-6-årige, der førhen var blevet passet eller ”lyttet til” af naboer eller ældre søskende, mens forældrene var på arbejde. Der blev oprettet fritidsklub for de 10-14-årige i tidsrummet fra kl. 15.00-17.30 og ungdomsklub for de 14-18-årige om hverdagen fra 18.30-22.00 og om lørdagen til 24.00. I ungdomshuset blev der indrettet en kaffebar for de unge, der var mulighed for at spille billard, bordtennis og andre spil, og der var en sal, hvor der kunne danses ligesom i Skæg-Jerriks storstue, og ungdomshuset var selvfølgelig, ligesom storstuen i Sønder Saltum, øl- og spiritusfri. Der var herudover et filmteater med 350 siddepladser, og måske det vigtigste af alt - voksne, der interesserede sig for børn og unge. 

I ungdomshusets vedtægter hedder det: ”Enhver har lov til frit at være sig selv, blot han eller hun respekterer alle andres ret til den samme frihed.” Det er Thomas Hejles tanke, at der skal ligge et ansvar på enhver af de unge for en god tone og en vis ro og orden i ungdomshuset. De unge skal selv være garanter for, at det er et rart sted at være. Selvfølgelig er der skrappe drenge imellem, men de skal ikke få lejlighed til at udfolde de negative sider - og det ”fordi kammeraterne - de andre unge - ikke vil have det”. Sådan fortæller kilderne.

Om Thomas Hejle og arbejdet i ungdomshuset udtaler den daværende biskop Erik Jensen, Aalborg: ”Her har altså været et menneske, som har haft mod til at samle ungdom, ganske som den nu engang er, og møde den der, hvor den har sin interesse, uden straks ved døren at stå parat med den påvirkning, man har tænkt sig at sætte ind med over for ungdommen.”

Thomas Hejle var ikke bare idemanden, inspiratoren eller lederen af ungdomshuset. Han var sammen med hustruen, Gerd, med i arbejdet. Man så ham i ungdomshuset aften efter aften. Han havde forbindelse med de unge - naturligvis ikke med hver enkelt af de 1.200 medlemmer, men de kendte ham.

De unge i "Skolescenens Ungdomshus" takker Thomas Hejle for nye blæseinstrumenter.


Kilderne mener, at Thomas Hejle sled sig op i dette arbejde - ikke mindst i forhold til den økonomiske side af sagen. I 1955 - efter Thomas Hejles død - ændrer man ungdomshusets navn fra ”Skolescenens Ungdomshus” til ”Thomas P. Hejles Ungdomshus”. Det har baggrund i, at ungdomshuset på daværende tidspunkt bliver adskilt fra Dansk Skolescene og organiseret som selvejende institution, og dermed ophører de økonomiske vanskeligheder. Man kunne have ønsket, at Thomas Hejle havde fået lov til at opleve, at også dette store projekt - i lighed med skolescenen - kom på skinner.

Dansk Skolescene viste forestillinger for skolebørn indtil 1969, hvor organisationen nedlagde sig selv. Årsagen hertil redegør Beth Juncher, lektor i børnelitteratur på Danmarks Biblioteksskole for på følgende måde: ”Tiden havde overhalet både den nationale dannelsestanke og troen på, at elitens kultur via skoleundervisning og teaterbesøg kunne blive hele folkets.” Med andre ord - ungdomsoprøret blomstrede og havde konsekvenser. Som alternativ til skolescenen opstod der op igennem 1970-erne en række nye børneteatergrupper, der besøgte landets skoler og viste deres forestillinger, og den nye ungdomskultur fandt sin egen måde at komme videre på.

Ungdomshuset, ”Thomas P. Hejles Ungdomshus” med tilknyttet fritidsklub er stadig i funktion i ejendommen på Nørrevold, hjørnet af Nørre Voldgade og Linnésgade i det indre København. I festskriftet ved ungdomshusets 50-års jubilæum i 1998 udtaler Københavns socialborgmester Winnie Larsen-Jensen: ”Ungdomshuset har formået at ændre sig, som tiden og samfundet har gjort de, samtidig med, at det har holdt fast ved Thomas P. Hejles idéer.”  

Ja, vanskeligheder var der nok af for Thomas Hejle, men glæderne over de mange projekter, der lykkedes, var utvivlsomt endnu større. Glæderne i ungdomshuset med børn og unge omkring sig, hvor han langs ad vejen så, at det lykkedes. Eller tilfredsheden i den rolle, han blev mest kendt for, når han på skolescenen umiddelbart før en forestillings start med hundreder af forventningsfulde børn foran sig i salen hævede ”den sorte bog” som tegn på, at der nu skulle være ro. Thomas Hejle fortalte selv, at der engang var en lille pige på teatret, der kom hen til ham og pegede på bogen i hans hånd og spurgte: ”- om det var den bog, hendes mor havde fortalt, hun skulle være stille for”.

Thomas Hejle blev, mens han var i live, hædret for sit store arbejde, dels ved utallige gange i dagspressen at blive citeret, bakket op og berettet om i forbindelse med projekters udvikling og senere, når idéerne blev til virkelighed. Ved hans 50-års fødselsdagsfest i 1941 - i mørklægningens og udgangsforbuddenes tid - blev han, på trods af disse hæmmende foranstaltninger i tidsrummet imellem sidste og første sporvogn fejret af 250 skole- og teaterfolk. Festen foregik på Det ny Teaters scene, der var stillet til rådighed af den daværende direktør Thorvald Larsen. På bordene stod høje sokler, der bar et halvt hundrede pragtfulde dukker, der var påklædt og udformet som konkrete personer fra skolescenens forestillinger. Dukkerne var fremstillet i formningstimerne af københavnske skolebørn, der hermed sagde tak for alle skolesceneforestillingerne og udnævnte Thomas Hejle til ”æresonkel”.

Ved festen hyldes han med mange taler, og skuespillere blandt gæsterne opfører en lille forestilling, hvor de - i rollerne som skolescenens digtere og forestillingernes kendte karakterer - hædrer fødselaren. Sidst i denne optræden kommer Thalia - komediernes muse - frem på scenen og laurbærkranser hædersgæsten.  I samme anledning skriver den kendte visedigter, Viggo Barfoed, med pseudonymet ”Ærbødigst” en vise, der på sin vis sagde det samme, som de mange talere ved festen havde givet udtryk for:

  Festen for Thomas P. Hejle og Dansk Skolescene  
19. januar 1941 kl. 0.15 på Det ny Teater

 Thomas P. Hejle - Hans liv og levned

Vi kender jo det gamle ord:

Vorherre skabte jyder,

men fanden skabte vendelboer,

sandsynligt nok det lyder.

En gammel bisp i Børglum skrev,

at dem fra Vester Hjermitslev

er særlig hårde negle.

Og sådan én er Hejle.

 

Han vogted' får, da han var pog,

og han var skrap, den lille:

”Hør når a løfter denne bog,

så skal I være stille!”

Og så holdt fåreflokken kæft,

men han blev ked af den geskæft.

For forke, leer og plejle,

var ikke no’et for Hejle.

 

Når en som Hejle fremad vil,

kan ingen magt ham hindre.

Han var beskeden udadtil,

lidt mindre i det indre.

De fleste buser lige på,

men til sig selv han sa’ som så:

”Nu rolig, bette Hejle,

forsigtig må du sejle.”

 

En skønne dag i København

man unge Thomas finder.

Den tog ham ikke straks i favn,

for sådan er de kvinder.

Og ventetiden faldt lidt lang.

Den gi’r sig ikke første gang,

 man prøver på at bejle.

”Så venter vi,” sa’ Hejle.

 

Troskyldigt lagde han på skrå

sit lille barneho’de.

I øjet hjertets enfold lå.

Ja, det var no’et, man troede.

Men ræsonnered’ man sådan,

at man vel sagtens tumle kan

en lille fyr som Hejle,

så kom man til at fejle.

 

Og der gik ikke mange år,

før Thomas han var oppe.

Når vendelboer blot medvind får,

kan man dem aldrig stoppe.

Alt hvad der kaldes for kultur

fra Gedser rev og op til Fur,

fra København til Vejle,

beherskes snart af Hejle.

 

Det største selv han med sig har,

de gi’r sig, når han snakker.

Og når han dem i fuppen ta’r,

beærede de takker.

Bagefter spø’r de: Hvordan gik

det til, at han sin vilje fik?”

Men hvem kan stå for Hejle?

Nej, katten riw og stejle!

 

At du så stort og vidt det drev,

det må os jyder fryde.

For skønt du er fra Hjermitslev,

er du dog en slags jyde.

Men du er næppe helt tilfreds.

Hvad kan der ske, før du bliver tres?

O Hejle, Hejle, Hejle

fræk er du - jamen dejle’!


Som det forstås, var Thomas Hejle et uhyre engageret og hårdt arbejdende menneske, der på trods af alle sine hverv aldrig blev nogen rig mand med ejerbolig og bil. Tilsyneladende var hans eneste personlige luksus - det lille hvide hus - sommerboligen i Vester Hjermitslev. Huset, hvor han og hustruen, Gerd, tilbragte deres sommerferier, og huset, der i 1958 på Gerd Hejles initiativ blev rammen om Danmarks første ungdomsklub på landet, og huset, som Gerd Hejle tillige med en lille sum penge testamenterede til formålet - ”Hejleklubben”.
Sommerhuset i Enkestræde, nu Thomas P. Hejlesvej 6.


Thomas Hejle døde pludseligt i efteråret 1952. Thomas P. Hejles Ungdomshus fik en ny leder, og Gerd Hejle fortsatte som medarbejder i mange år herefter. Børn havde Gerd og Thomas Hejle ikke, men i ”Bogen om Dansk Skolescene” fra 1956 fremgår det, at forfatteren, Jesper Ewald, ved Thomas Hejles bisættelse udtaler følgende: ”Han, den barnløse, havde tusinder af børn, som elskede ham. ”Ungdomshuset” på Nørrevold er deres hjem, som før stod hjemløse på gadehjørnerne, værgeløse over for tilværelsen. Han rettede dem op, gjorde dem selvstændige, gav dem ære, og - - - gik stille videre, når det var lykkedes.”  

Jeg vil lade barndomsvennen fra Vester Hjermitslev, forfatter og højskoleforstander Bernhard Jensen - søn af Thomas Hejles gamle lærer, Erik Jensen - afslutte denne skildring om Thomas P. Hejles liv og virke: - Selvom Thomas Hejles liv blev knyttet til hovedstaden, skar han dog ikke forbindelsen til hjemegnen over. Det var nødvendigt for ham simpelthen at bevare samhørigheden med alt det, hvori han havde rod. Han beholdt sin mors lille hus i Vester Hjermitslev og slog sig ned deroppe hver sommer. Og når han syntes, det slæbte for tungt på inde i hovedstaden, tog han en rask tur ud til forsamlingshusene og læste op og holdt foredrag og modtaget med åbne arme - og kom så tilbage ladet med friske indtryk, nye historier, genoprettet mod og med flunkende nye ideer.

Når han traf venner hjemmefra, var det hans store fornøjelse at genoplive barndommens verden. Med næsten selvplagerisk beskedenhed bød han til bords: ”Ja, vær no så gue, to det er da båre javn hajel”. Og så var det meningen, at man skulle fortsætte som to værdige, ældre kvinder, der overbød hinanden i falsk ydmyghed.

  Ja, Hjermitslev! Hjermitslev! barndommens land. Han drømte mange gange om at vende tilbage, når engang han blev færdig. Ak, færdig. - Aldrig ville han være blevet færdig. Om kort, om langt - afslutningens time ville altid have fundet ham i udviklingen af nye store planer.

Men hjem kom han. Sammen med forældre og søskende og omgivet af det hele sogn hviler han nu på kirkegården i Vester Hjermitslev.  


Kildemateriale  
- Bogen om Dansk Skolescene ved Ejner Andersen. Udgivet af Institutionen Dansk Skolescene, København 1956.    
-
Thomas P. Hejles Ungdomshus 1948-1998. Redaktion: Asger Friis m.fl. 1998.    
-
Holm, Kaj: ”- som jeg husker dem”. Delta Forlag 1980.  
- Uhrskov, Anders: Landsmænd - Tre Livsbilleder. G. E. Gads Forlag 1957.  
- Tegninger af Jensenius - Dansk tegner Herluf Ludvig Andreas Jensenius 1888-1966.  
- Artiklens billeder er kopier fra de nævnte bøger, fra Egnssamlingen i Saltum og fra Lisbet Thorendahls album. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.