Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Udstykning af matrikler i stationsbyen.

Matr. 30 udstykkes af Jens Peter Poulsen, der er søster til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Han står for salg af husparcellerne på vestsiden af Alstrupvej. Havegrundende bag husparcellerne på Blæshøjvejs sydside op til banen. Husparcellerne på sydsiden af Blæshøjvej vest for banen. Matr. 30a er beliggende på sydsiden af Blæshøjvej - nogenlunde, der hvor banen har gået. Matr. 30 har antagelig været en gård.

Matr. 14 udstykkes dels af Lars Jensen og sønnen Oluf Hedegaard - og vest for banen på nordsiden af Blæshøjvej af gdr. Peder Bak fra gården, Blæshøjvej 24.

Matr. 13 udstykkes af gdr. Anders Andersen Thise fra gården, Assenbækvej 9a.

Matr. 14 udstykkes af Peder Bak Andersen

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 19-02-2008