Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Rebslager Jens Christensen, Alstrupvej 4 

Rebslagerbanen. På billedet ses rebslagerfamilien. Jens Nicolaj Christensen foran med en af sønnerne og hustruen med en datter bagved. Om personen bagerst i billedet taget del i rebslageriet vides ikke. I den anden ende af rebslagerbanen ud mod Alstrupvej er der et lille træhus, hvor en person drejer et stort hjul, der bevirker, at rebet bliver tvundet.
Banen er beliggende langs haverne på sydsiden af husene på Blæshøjvej.
Billedet er fra før 1916 - idet husene Blæshøjvej 17 og 19 ikke er bygget.
Gården øverst til venstre er ejendommen, Blæshøjvej 24, hvor chauffør Lars Bak boede i 1950'erne. Det høje hus, Blæshøjvej 15, er huset, hvor damefrisør Edith Jørgensen stadig (2013) bor. De to huse, der ses fra gavlsiden er udhuse eller værksteder til husene, Blæshøjvej 11 og 13. 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com