Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Billeder, der har relation til de forskellige ejere af huset på adressen, 
Assenbækvej 16.
Billedejer Billedtekst Billederne kan forstørres ved at dobbeltklikke på dem.
Rigmor og Kaj Jørgensen - Gardenia
AVIS Billedet er fra en avisartikel i Lokalavisen Sydvestvendsyssel ved gartner Kaj Jørgensens 70 års fødselsdag i 2006.
Marie og Marinus Andersen
 
ES

 

Gartnerparret Marinus og Marie Petrea Andersen. De overtog hus og gartneri i 1922 efter Marinus Andersens mor Thorkilde Andersen. Huset er bygget i 1883.

CK Gartnerparret Marinus og Marie Petrea Andersen. Billedet er fra begyndelsen af 1950'erne. Billedet vises her med tilladelse fra sønnen Kjeld Ruberg Andersen f. 3/2 1938. 

CK Gartner Marinus Andersens gave til Vester Hjermitslev skole. 
I billedets undertekst står skrevet:
I anledning af sit 50 års jubilæum vil handelsgartner Marinus Andersen, V. Hjermitslev skænke sin naturhistoriske samling til skolen. Samlingen består af omkring 1500 effekter. Her viser Marinus Andersen et par af tingene frem.

Thorkilde og Kresten  Andersen
ES Ane Thorkilde Andersen, gartner M. Andersens mor, må have været en ganske ekstraordinær kvinde. Hun boede alene med børnene i huser på Assenbækvej 16. Hendes mand var rejst til Amerika - formentlig skulle Thorkilde og børnene være kommet senere. Der findes en dagbog, hvor hendes mand, Kresten Andersen, beskriver rejsen til Amerika. Thorkilde drev pensionat for arbejderne under mergelselskabet. Hun havde også en syskole for pigebørn. Der findes ligeledes en nedskrevet beretning om Thorkilde. Hun døde 1/1 1923.

ES I Thorkildes hus var der antagelig altid lejere. Her før 1920 er det Skrædder C. Hansen, der har sit skrædderi i husets vestre ende.

ES På dette billede, der er fra tiden omkring 1917, ses i forstørrelsen, at maler A. Andersen har sit værksted i husets østre ende. Han fik senere bolig og værksted på adressen Blæshøjvej 13.

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 20-03-2008