Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Topografiske kort
1 : 25.000

 

Klik på kortene for at få en forstørrelse.

Sognets østlige del. Som det ses følger den sydlige grænse skelgrøften mod Alstrup. Den østlige grænse følger Tiendebæk eller Assenbæk, som den også hedder. Den nordlige grænse følger en skelgrøft nord for Lemmergaard. Der er ingen huse i denne nordlige del.

Sognets vestlige del er smal, så her har det været muligt at synliggøre hele sognegrænsen. Det havde været ønskeligt, om sognet som helhed - og ikke i to halvdele - kunne have været vist på websiden. Det har ikke været teknisk muligt.

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 16-11-2005