Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Udover at være smed, interesserede Valdemar Christensen sig for motoriserede køretøjer. Den senere så kendte automekaniker i Hjermitslev, Thøger Nielsen, var i smedelære hos smed Valdemar, og det var her, han fik interesse for automekanikken. Der blev i en periode også lavet køleskabe i virksomheden. I telefonbogen fra 30erne står smed Valdemar anført som isskabsfabrikant. Thøger Nielsen blev gift med een af smededøtrene, Inger.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 04-07-2006