Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Gymnastikbillede fra 1926 fotograferet i hotellets sal
Ejer af billedet er smed Valdemar Kristensens datter Bodil. Hun er født i 1914. Hendes giftenavn er Vibe-Petersen. 
På billedet ses hun på øverste række som nummer et fra højre. På samme række ses to af hendes søstre, Inger - gift med mekaniker Thøger Nielsen, V. Hj. - står som nummer tre fra højre, og den ældre søster Else står som nummer fem fra højre. Pigen nummer to fra højre side er Esther Kirkensgaard og hendes søster Gudrun ses midt i forreste gruppe af piger, nummer syv fra højre. Forreste pige i højre side er Ragna Jørgensen, og pigen helt til venstre i gruppen er redaktør Jacob Nørgaards datter, Else. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 03-07-2006