Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

al01 - det ældste mejeri "Fællesmål" blev bygget i 1890. 
Mejeriet ses fra Assenbækvej, længen i højre side af billedet løber langs Alstrupvej. Møllestenene, der ses på billedet, ligger på hjørnet ved Ingstrupvej foran Hejle Sørensens købmandsgård. Husgavlen, der skimtes i venstre side af billedet, tilhører købmand Christiansens butiksbygning. Under det overbyggede mørke felt midt i billedet ses en mælkevogn, som vi kaldte de hestetrukne vogne, der fra alle sognets områder transporterede mælken til mejeriet. Personerne foran mælkevognen kunne man forestille sig var mejeribestyreren th., en arbejdskarl, en mejerist og en elev. Manden på taget kunne være mælkevognens kusk, og manden th. i billedes kunne være købmand Hejle Sørensen.
Interessant er den gamle gård th. i billedet, idet man her får et kik ned ad Alstrupvej eller Søndergade, som vejen oprindelig hed. Billedet er leveret til mig af Otto Baks (as57) datter, Sigrid Bak. Hun fortæller, hvad i øvrigt også Lars Baks (bl24) søn, Leif Bak, har berettet om i en artikel i "Barn af Vendsyssel", at familienavnet Bak stammer fra en gammel gård, der i Vester Hjermitslev var beliggende ved mejeriet. Sigrid fortæller efter sin far, at gården hed 'Bakkegaarden', og at familienavnet Bak stammer derfra. Der findes så vidt vides ingen slægtstavle, der beviser denne sammenhæng, men sikkert er det, at en bonde, Simon Jensen Bak - søn af Karen Larsdatter og Jens Madsen - i 1802 fik fæstebrev på gården fra Birkelse stamhus. Så at navnet Bak har været knyttet til denne gård er korrekt. 
Gården havde matr. 14. Den blev i 1854 frikøbt til selveje fra Birkelse stamhus af Peder Christensen Mikkelsen. I 1855 overgår gården til sønnen Jens Pedersen, og 1. juli 1857 er det Frants Nielsen, der udflytter gården til Hjermitslev mark. Den udflyttede gård er er stadig beliggende på stedet. Gårdens navn er i dag 'Lykkegård' (bl59).
Tilbage til familienavnet Bak og relationen til denne gamle gård kan nævnet, at gårdens hovedlod , hvad jord angår var omk. 1800 beliggende på nordsiden af Blæshøjvej fra Ingstrupvej i øst til sognefogedgården i vest. Ejendommen (bL24), der er Otto og Lars Baks hjem, ejede i deres far, Peder Baks, tid en god del af denne jord - nemlig stykket fra banen og vest på til sognefogedgården, så dette ejerskab kunne være et yderligere bevis på, at der i 1800-tallet har været en familiemæssig relation mellem den nulevende Bak-familie og til den gamle 'Bakkegaard' på billedet.

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.