Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1921-holdet fra  konfirmationsforberedelse hos præsten (navn ?) i Ingstrup Præstegaard. PÅ billedet ses unge fra Ingstrup og Vester Hjermitslev Billedejer er Sigrid Bak. Hendes far, Otto Bak, ses i midten på bagerste række. Se flere billeder vedr. familien Bak på adresserne Assenbækvej 59, Blæshøjvej 24 og Ingstrupvej 6.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.