Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1955 - konfirmander fra Vester Hjermitslev og Ingstrup sogne. Det er præsten fra Vrensted, der konfirmerer os, da pastor Svindt-Hansen, som vi har haft konfirmationsforberedelse med, har fået nyt embede, og den kommende præst, pastor Wolf, endnu ikke er tiltrådt.
De konfirmander, der ikke er fra V. Hj. får tilføjet (in), hvilket betyder Ingstrup.

Forreste række piger fra venstre: Lisbet Andreasen, 2 ved ikke (in), Rita Nørgaard, Pastor Mikkelsen, Mette Torpe, 1 ved ikke (in), Kirsten Nielsen og Stella Nielsen.
Anden række piger: 1 ved ikke (in), Erla Bak, Grete Madsen (in) og 1 ved ikke (in).
Næst øverste drengerække: Keld Trudslev, 8 ved ikke (in), Centralens Jens (in), og 3 ved ikke (in).
Øverste drengerække: 1 ved ikke (in), Jørgen Mathiasen, Karlo Nielsen, 7 ved ikke (in) og Børge Holst Hansen.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.