Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1902 - alle børn og lærere på Vester Hjermitslev skole.
Huset bagved er det, vi husker som lærer Landbos lærerbolig. Den gamle skole er endnu ikke bygget. Der var klasseværelse i den vestre ende af lærerboligen på billedet.
Lærerne: lærer Landbos far, Johs. Christensen, står som nummer 5 i næstøverste række. Læreren, der står først fra højre på øverste række er lærer Erik Jensen.
Ejer af billedet er lærer Landbos søn Johannes. Han har også sendt mig følgende oversigt over børnenes navne, som hans far har nedskrevet.
Jeg har med rødt fremhævet de navne, som jeg kender fra min barndom.
Øverste række fra venstre: Thomas (Hejle) Sørensen, Jørgen Larsen, Lars Vestergaard, Bernhard Jensen, Marius L., Drejerkrens Maren, Lars Larsen, Else ?'s pige, Anders Bak, Bette Peters Peter, Morten B. Mortensen, Anton Høtoft, Søren Sørensen, Johan Boelt og lærer Jensen.
Anden række: Slusmajs Niels, Martin Houn, Kresten Mortensens Per Jensen (måske en hyrdedreng), Jens Trudslev, lærer Johs. Christensen, Præst Jens Peters datter, Møller-Antons Mathilde, P. Thorsens Karen, Petra Dam, Skrædderens Marie, ubekendt pige, Niels Bertelsen, Per Christensen, Per Høtoft, Niels Bertelsens Anton, Simoni (Viste Laust), Kristen Nørgaard, (Søren Nørgaard) og antagelig lærer Jensens kone.
Tredje række: Slusmajs Johan, Maren Chren, Lang-Peters datter, Christine Gerlev, Johanne Dam, A. Nørgaards Else, Anne Dorthe Boelt, Stine Smed, Johanne Nørgaard, Chr. Krogsgaards datter, een af "Kålens" piger, Bette Peters Mitj, Niels Vejrgangs datter, A. Nørgaards Anna, P. Gotfreds søn Johan og P. Gotfreds datter Thea.
Fjerde række: Aage Mortensen, ukendt dreng, Chr. Østergaard, Smed Peters Harry, Andreas's Morten, Lars Thorsen, Christen Skøttrup, Niels Nørgaard Nielsen, Slu´s Johan,  Johs. Thorsen Christensen, Skrædderens Christen, , Thea Trudslev, Chr. Jespersens Marie, Niels Klits Karen, Sine Thies, Præst Jens Peters Laura, Møller-Antons Lise og Maren Thies.
Femte række: P. Thorsens Lars, Kusk Chrens Alfred, Chr. Enegens Johanne, A. Larsens Stine, Jørgen Landbo, Anna Dam, Sofie Boelt, Chr. Jespersens Christine, Anton Falks Anna, Aage Mortensens søster, Anton Falks datter, P. Houens Anine, Morten Thorsen, M. Musteds datter, Lars Kjeldsens Jensine,  Jens Majs Søren, Jens Majs Johanne og Chr. Nørgaards Else.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 09-07-2006