Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1952 - 6. og 7. klasse - ejer af billedet er Jørgen Sørensen, Alstrup.
Lærere fra venstre: lærer Albertsen, lærer Landbo og foran lærerinde fru Albertsen.
Drenge øverst fra venstre: Frits Nørgaard, gartnerens Keld Andersen, Otto Baks Henning, ?, Kjær, ? og ?.
Drenge på næstøverste række: Keld Pedersen, Ejvind Bak, Jørgen Sørensen, Svend Thise, Gunnar Vestergaard, Martin Nielsen og ?.
Piger tredjeøverste række: Ingrid Østergaard, Inga Pedersen, ?, Inga Nøhr, ?, ? og Niels Laurits Nielsens datter. 
Piger forreste række: Tove Vittrup, ?, Harriet Pedersen, Edel Dam, Frida Hansen, Else Høtoft og Lisbeth Larsen.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 18-07-2006