Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1953 - august-september.
Øverste række tv: lærer Karen Albertsen, to drenge fra Alstrup, Gunnar Vestergaard, Arne Krogsgaard, Lisbeth Larsen, Kirsten Nielsen, Elly Bak og lærer Kr. Albertsen.
Mellemste række tv: Lydia, Stella Nielsen, Inge Skadhauge, Gudrun Pedersen, Gerda Jensen, Mary Jensen, Lisbet Andreasen, Jytte Justesen, Rita Nørgaard, Anne Albertsen og lærer Jørgen Landbo.
Forreste række tv: Kirsten Christensen, Keld Trudslev, Karlo Nielsen, Jørgen Andersen, Bent Christensen, Chresten Christensen, Gunnar Andersen, Jørgen Mathiasen, dreng fra Alstrup.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.