Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

På billedet ses den bygning, vi kaldte lærer Landbos lærerbolig på den gamle skole. Billedet tilhører Johannes Landbo og er antagelig fra først i tyverne.
Lærerne på billedet er fra venstre Jørgen Landbo, frøken Sørensen og Erik Jensen. I højre side af billedet ses bygningen med lokummerne, og i venstre side ses den gamle skolebygning, der dengang var relativ ny. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 09-07-2006