Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Skolegården ved Vester Hjermitslev skole , indtil bygningerne på billedet blev revet ned i 1954-55 i forbindelse med bygning af den nye skole.
På billedet ses skolebygningen tv med døre ind til gangene foran de tre klasseværelser. I tagetagen over klasseværelserne var en lærerbolig. På vestsiden af taget ses en kvist. Førstelærerboligen ses med veranda bag flagstangen, og i huset vinkelret herpå er WC til henholdsvis drenge og piger. Huset indeholder også tørvehus. Skoleklasserne blev varmet op af tre store kakkelovne. Skorstenen tv betjener kakkelovnene i første og anden klasse plus lærerboligens ovn.
I baggrunden ses søstrene Dams gård, "Østerliden". Huset i forgrunden th. var omkring 1950 beboet af Hagbard Nielsen og hans familie. De boede i huset indtil  nedrivning i forbindelse med skolebyggeriet. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.