Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Fra første nummer af "Hvetbo Herreds Avis" i 1928 var Jacob Nørgaard  redaktør af avisen. Som det fremgår af Børge Thomasens beskrivelse på forsiden, var han en dygtig og inspireret redaktør af den tids uge- og annonceavis. Ud over at være avisredaktør er Jacob Nørgaard også filialbestyrer af Vester Hjermitslev afdelingen af Brønderslev Bank.

Her er et udpluk af hans egne reklameannoncer for avisen.

Her tager redaktør Nørgaard selv ordet - desværre er notitsen ikke dateret. 


Det var mange forskellige former for oplysninger redaktør Nørgaard medtog til sin lokalavis. I en årrække havde avisen hvert år en oplistning  af de unge, der fik realeksamen fra Aabybro Mellem- og Realskole. Året 1930 er det første år listen vises, men det er også et særligt år for redaktøren, da han egen datter er på listen og oven i købet den, der opnåede den højeste karakter. 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.