Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Ved sommerferiens begyndelse kom de hvert år med aftentoget ved 9-tiden. Der var altid mange mennesker på stationen for at modtage københavnerbørnene. De fleste var der af nysgerrighed -  for se de her børn fra København og ikke mindst for at se, hvilke børn de enkelte værtsfamilier fik. Det var nok mellem 4-8 børn, der stod af toget i Vester Hjermitslev. De fleste af børnene skulle have ophold hos byens handlende eller håndværkerfamilier, kun enkelte skulle ud på gårdene. Undertiden blev opholdet af forskellige årsager afbrudt før sommerferien var forbi, men i reglen endte opholdet i slutningen af sommerferien med en tårevædet afsked såvel med værtsfamilie som med kammerater og andre, som københavnerbørnene havde haft en god sommer sammen med i ferietiden. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.