Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Politik i Vester Hjermitslev

Byens første og eneste folketingsmand  
Politiske møder - venstre
De første socialdemokrater
Foreningsballer - juletræ
Det taltes politik i træhandler Jens Andreasens butik  
OBS - "Særlige temaer" er under opbygning og ikke alle artikler er skrevet og indsat.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com