Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 2 Matr.14bæ butik og beboelse. 
Matr. 14n, 14r, 14q -  trælast, støbegods og udstillingsvinduer mod Blæshøjvej.

Byggeår 1880. 

Artikler Udklip Billeder

Brugsforeningen

1880 - Som det fremgår ovenfor, er huser (på billedet) bygget i 1880. Det har desværre  endnu ikke været muligt at finde ud af, hvem, der har bygget huset, om det oprindelig har været stuehus til en gård, eller om det er bygget som butik og beboelse. Med hensyn til købmændenes og brugsforeningens øvrige matrikler (se under Blæshøjvej 3) 14n, 14r, 14q er de handlet for sig fra 1895-1907, hvorefter de samhandles med matr. 14bæ. Det vil sige, at de første kendte handler, hvor huset er med i handlen drejer sig om:

1907 - købmand Chr. Marklund
1912 - købmand Thyge Thomsen
1916 - købmand C. K. Rasmussen
1920 - købmand Minus Anders Præcius
1921 - bagermester Carl Peter Jensen
1922 Hjermitslev og Omegns Brugsforening oprettes
- se rækken af uddelere indtil midt i 1950'erne nedenfor.
1964 De hidtidige brugslokaler på matr. 14bæ opgives og lejes senere ud til udvidelse af manufakturhandler Egon Pedersens forretning. 

Brugsen 1922.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Brugsforeningen  

Oprindelig blev bygningen benyttet som købmandsforretning. Både Chr. Marklund og Oskar Jensen drev forretning her. Senere blev brugsforeningen etableret. En række uddelere har der været: Uddeler Engelund, som en kort periode beskæftigede en slægtning som kommis - nemlig maleren Svend Engelund. Endvidere følgende uddelere, Obel, Willadsen og Engelbrechtsen, der var uddeler til sin død midt i 1950'erne.

Brugsforeningen havde naturligvis kolonialvarer, men også isenkram forhandledes. Og i en fløj, der vendte gavlen ud mod Hovedgaden - eller Blæshøjvej, som den nu kaldes - var der tømmerlager, og i et par udstillingsvinduer fremvistes kakkelovne og komfurer m.v.

Hver vinter blev der i denne fløj - på loftet - afholdt husflidsskole med snedkermester P. E. Pedersen som en agtet lærer. Der snedkereredes på livet løs - skabe, borde, taburetter, hylder og andre gode ting til hjemmene. Også drenge mødte op og lærte at bruge værktøj. Sløjdundervisning på skolen var der ikke noget af - ej heller undervisning i forplantningens mysterier. Men i Brugsens gård havde Boelskiftes kæmpestore hingst ugentlig - og med stor begejstring - stævnemøde med et antal villige hopper, og her mødte vi drenge så op og studerede med interesse showet. Piger har altid været lidt mere tilbageholdende med hensyn lærevillighed i den genre, men det skete da, at nogen - ligesom tilfældigt - kom forbi.  


Herunder forretningsindehavere på adressen

1907 - købmand Chr. Marklund

Chr. Marklund er født i 1881 og døde på 'De gamles hjem' i Vester Hjermitslev i 1959. Han var barnefødt i sognet og havde dybe rødder her. Hans far var sognefoged Chr. Chren. Han var døbt Chr. Christensen, men ændrede efternavnet - ikke til gårdens navn, som så mange gårdejere gjorde det sidst 1800-tallet, men af ukendte årsager til Chren. Hvorfor den ældste søn, Chresten,  tog navnet Marklund er ligeså uklart. Marklund, som han kaldtes var ant. landbrugsuddannet, men han valgte en anden vej, han slog sig på handel. V. Hjermitslev var i Marklunds unge år en landsby med muligheder - mejeriet blev etableret i 1890, og der var fremtidsmuligheder i handel og håndværk. Han blev gift med Maren Kædegaard (1885-1946), der kom fra gården Kædegaard i Jetsmark sogn. 
Hvordan han fik råd til at købe købmandsforretningen på adressen Alstrupvej 2, vides ikke. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad han betalte for bygningen med butik og beboelse. Men af Skøde- og panteprotokollen kan det ses, at han samtidigt købte tre tilstødende matr. (se ovenfor)  til en købesum af kr. 10.700. Det viste sig at være en god forretning, idet han, da han fem år senere solgte igen, tjente han  kr. 5.400 på de tre matr. Det var ikke så helt ringe i de dage,
Om Marklund forlod købmandsfaget for at blive heltids kreaturhandler vides ikke. Men sikkert er det, at hans evner som kreaturhandler var store. Det, der vides, er, at han senere sammen med hustruen åbnede en slagterforretning i huset på adressen, Ingstrupvej 4. Hvor mange år parret havde slagterforretning vides ikke, men i 1940'erne boede Maren og Chr. Marklund i den interessante lejlighed på første sal over boghandelen, Assenbækvej 5.  Marklund var kendt som en dygtig kreaturhandler, samtidigt med, at han var i besiddelse af et stort og særegent kunstnerisk talent. Marklund kunne med et ark papir og en brodersaks i hånden - uden et fejlklip - klippe de fineste silhuetter af dyr - især heste, og heste af enhver race - men også andre dyr og grupper af dyr kunne han kreere.
Maren og Chr. Marklund fik fem børn to døtre Karen og Inger og tre sønner Anton, Chren og Svend. 
Som enkemand boede Marklund i en mindre lejlighed på første sal hos elektriker Robert Thomsen, Ingstrupvej 3. Han var blandt den første gruppe af gamle, der flyttede ind på 'De gamles hjem'. Han var i 70'erne da han flyttede ind - tilsyneladende rask og rørig - man så ham ofte i gadebilledet. 
 
?? Oskar Jensen - Børge Thomasen nævner OJ ovenfor.
pt. ingen opl.
1912 - købmand Thyge Thomsen
pt. ingen opl.
1916 - købmand C. K. Rasmussen
pt. ingen opl.
1920 - købmand Minus Anders Præcius
pt. ingen opl.
1921 bagermester Carl Peter Jensen
pt. ingen opl.
1922 Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening etableres.
Herunder skal senere indføjes rækken af brugsuddelere.
1965 - nedlægges brugsen på adressen Alstrupvej 2 
Brugsforeningsbutikken flyttes til foreningens bygning på adressen Blæshøjvej 3. Her er den oprindelige bygning nedrevet og ombygget til en moderne selvbetjeningsforretning.
Sparekasse ??
Egon Pedersens gardinafdeling
Egon Pedersen, Blæshøjvej 1, udvider sin forretning med en gardinafdeling på denne adresse.
Claus Pedersen, manufakturhandler
2012 Jammerbugt kommune.
2012 Bygningerne på ovennævnte adresse nedrives.
I december måned 2012 nedrives bygningerne - samtidig med at manufakturhandler Claus Pedersens ejendom på adressen Blæshøjvej 1 forsvinder.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com