Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 6
Matr. 30h.

Byggeår 1895. ukorrekt år.

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1899 - 1928 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til søsteren Maren Jensen Poulsen (272,30 kr.).
1928 - 1930'erne P. Chr. Kirkensgaard og hustru Elna
?? - 1946 Nicolaj Ferdinand Jensen
1946 - 1955 Bendt Jakobsen
1955 - 1973 Johanne Nielsen (kr. 11.750)
1973 - ??  Marinus Mortensen (kr. 90.000)

Efter Elna Kirkensgaard har der så vidt vides ikke været forretningsdrivende på adressen.

Trikotageforretningen med indehaveren, Maren Poulsen, i døren. 
Klik på billedet for forstørrelse.

1899 Jens Peter Poulsen 
Maltgører Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1899 - 1928 trikotagehandler Maren Poulsen (1867-1928)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Trikotage- og broderiforretning (Alstrupvej 06). 

Maren Poulsen havde omkring 1930 en diminutiv butik her. Der var indgang i nordre gavl og to smalle butiksvinduer mod gaden. Der var alt, hvad der hører hjemme i en sådan forretning, garn og tråd, hægter og maller, tryklåse o.s.v., men Maren Poulsen havde tillige til glæde for byens børn et stort sortiment skønne glansbilleder, og hun havde forståelse for, at det kunne forekomme svært at vælge mellem alle disse herlige billeder af engle med gyldne vinger, nissemænd og røde rosenranker.

1928 - 1930'erneP. Chr. Kirkensgaard og hustru  trikotagehandler Elna Kirkensgaard
Elna Kirkensgaard viderefører forretningen og bor sammen med ægtefællen P. C. Kirkensgaard i huset, indtil de engang i 1930'erne overtager Jacob Kirkensgaards Urmager- og Guldsmedeforretning på Assenbækvej 6. Begge ægtefæller er musikalske og P. C. Kirkensgaard er musikdirektør i Kirkensgaards Orkester, hvor hans far, hans kone Elna og flere af hans brødre og søstre medvirker.
?? - 1946 Nicolaj Ferdinand Jensen
pt. ingen opl.
1946 - 1955  Bendt Jakobsen
pt. ingen opl.
1955 - 1973 Johanne Nielsen
J.N. er enke fra Nedergaard i Alstrup
1973 - 1973 Karen Simonsen
Indtil huset sælges står datteren Karen Simonsen som ejer af huset.
1973 - ?? Marinus Mortensen

pt. ingen opl.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com