Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 8
Matr. 30m 

Byggeår 1920

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1902 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til Peder Mortensen Pedersen (kr. 345).
1902-1908 mageskifte fra PMP til Jens Peter Pedersen (kr. 3000).
1908-1919 Skøde fra JPP til Jens Nielsen. Senere mageskifte til Anine Nielsen efter JN.
1919-1920 skøde fra Anine Nielsen til murer Chr. Peder Dahl af Alstrup.
1920 - 1928 fogedudlægsskøde i Chr. Dahls ejendom til A/S J. D. Koopmanns Margarinefabrik.
Herefter har skomager C. P. Christiansen ant. købt huset/LT.
1928 - 1955  Enke efter CPC Grete Christiansen ved fogedudlægningsskøde
1955 - 1955  Margrete Christiansen (datter af CPC) v. skifteattest.
1955 - 1956 Cecilius Ph. Madsen (kr. 13.000)
1956 - ?? Aage Bollerup forhenværende gårdmand. (kr. 13.000)


Tredje hus fra højre.
Klik på billedet for forstørrelse.

1902 - Jens Peter Poulsen sælger matriklen. 
Maltgører Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 
1902-1908 - Peder Mortensen Pedersen
- pt. ingen opl.
1908-1919 - Jens Nielsen - Anine Nielsen
- pt. ingen opl.
1919-1920 - murer Chr. Peder Dahl af Alstrup.
- pt. ingen opl.
1920 - A/S J. D. Koopmanns Margarinefabrik.
- pt. ingen opl.
1920 - 193? - skomager C. P. Christiansen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Skomager C. P. Christiansen (Alstrupvej 08). 

Skomagermester Christiansen havde forretning med salg og reparation af skotøj. Indgangen til butikslokalet var i husets nordre gavl. 
Christiansen var et meget religiøst menneske. Han tilhørte baptistmenigheden. Var prædikant og drev søndagsskole i Baptisthuset i byens vestlige udkant (Blæshøjvej 43). Han var bror til købmand Christiansen.

Tilføjelse fra LT:
Skomager Christiansens første kone hed Ane Kirstine. Hun var født i Thise i 1852. Hendes fødenavn var Andreasen. Hun var datter af smed Andreas Christensen. Skomagerens første kone Ane Kirstine var faster til træhandler Jens Andreasen, V. Hj.
Skomager Christiansens 2. kone kaldte vi "Bette Grete", hun boede i huset i en årrække efter skomagerens død.

Historie om Bette Grete fortalt af Villiam Nielsen, Gug.
Det forlød, at Bette Grete var forfængelig. Engang hun kom til møde i Baptisthuset, sagde lederen af menigheden til hende, idet han pegede på silkefrynserne på hendes hovedklæde: "Bette Grete, hvorfor er du altid så pyntet, når du kommer i Guds hus?" Som svar stillede Bette Grete et modspørgsmål: "Hvorfor har du så fine gardiner med frynsekanter på kapperne her i Guds Hus?" 
Ved næste møde var frynserne klippet af gardinerne, men Bette Grete  gjorde ikke ændringer på sit pyntelige sjal.

Skomager Chr. P. Christiansen var en ældre broder til købmand P. Johan Christiansen, Assenbækvej 4. Chr. P. Christiansen havde oprindelig værksted og beboelse i et hus på gårdspladsen bag den nuværende købmandsbutik på adressen (se mere om han på denne adresse)..

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com