Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 9
Matr. 30i.

Byggeår 1932.

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1900 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til blikkenslager Niels Nielsen - kr. 200.
1913-14 skifteatt. som adkomst for Ane Nielsen efter N.N.
1916 skøde på matr. til Christen Stavad (datter til fad.) - kr. 1800.
1919 skifteatt. som adkomst for Dorthea Stavad efter C.S.
1939-1988  Skøde til damefrisør Johanne Sørensen, enke efter slagter Sørensen In-04. kr. 6.550
1988 Skifteretsatt. som adkomst for arvingerne/sønnerne Jens Jacob Agersø og Laurits Agersø-
1988 Skøde til Poula Andersen kr. 235.000

Billedet er fra 2005. 

1900 skøde på matr. fra Jens Peter Poulsen til Niels Nielsen
Jens Peter Poulsen sælger matr. 30q til rebslager Jens Nicolaj Christensen.
Maltgører Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 
1900 skøde på matr. til Niels Nielsen, blikkenslager
Gift med en datter fra Bondensgaard - Ane.
1913 Ane Nielsen enke efter NN
Datter fra Bondensgaard matr. 29.
1916 Christen Stavad efter datter AN
Chr. Stavad var i perioden 1908-1916 ejer af Bondensgaard (matr. 29).
1919 Dorthea Stavad enke efter efter CS
Enke efter Chr. Stavad fra Bondensgaard
1939 - 1988 damefrisør Johanne Sørensen (er Johanne Sørensen og sønnerne de første, der bor i huset?)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Damefrisør Johanne Sørensen (Alstrupvej 09). 

 Johanne Sørensen, der drev frisørforretning her, var enke efter slagtermester Sørensen, der til sin død havde slagterforretning på Ingstrupvej 4.

 LT's tilføjelser:
Som det fremgår flyttede fru Johanne Sørensen ind i huset efter ægtefællens død i 1930'erne sammen med sønnerne Jens Jacob og Laurits. Fru Sørensen tog et lille kursus i damefrisørfaget og åbnede en damefrisørsalon og ernærede sig som sådan. Der var også en damefrisør i huset på Blæshøjvej 6, men der var sikker et rimeligt udkomme til dem begge. De fleste koner, damer, fruer, hvad de nu kaldtes, blev vandunduleret en gang om måneden, og nogle gange om året blev de klippet og permanentkrøllet. Vi børn blev klippet - og en overgang først i 50'erne var det moderne at få een permanentkrølle i pandehåret. Frisørerne havde særligt travlt i forbindelse med store fester i byen - sølvbryllupper og runde fødselsdage. Vi børn skulle have krøller i håret inden gymnastik- og danseskoleopvisning - for slet ikke at tale om 4. juledag, hvor der var børnenes juletræ på Hotellet.

Lejere i huset i fru Sørensens tid.
I kvistlejligheden ovenpå boede Johanne og Erling Hedegaard med børnene Lissy og Kaj. Her boede de formentlig fra før krigen og indtil 1. november 1949, hvor de flyttede til Sdr. Økse ved Brovst og her ventede på at deres nye statshusmandsbrug blev bygget. Det var beliggende på Klausholm Mark i samme område. De fik et tredje barn, Jørn. Som pensionister flyttede de til Rantzausvej 28 i Brovst. Erling døde den 2. september 2008. Johanne bor stadig på adressen i 2009. På Ølands lokalhistoriske arkiv findes Johanne og Erlings fortælling om tiden på Klausholm Mark.
Johanne stammede fra Sdr. Saltum. Erling Hedegaard er søn af Anine Hedegaard og hendes anden mand, ved navn Christensen. Anine brød forholdet til denne mand og efter at have boet en periode i Alstrup flyttede hun til en lejlighed i Enkestræde i V. Hjermitslev sammen med sønnen Erling. De tog begge herefter Anines første mands navn, Hedegaard. Anine ernærede sig som kogekone.
Anine og hendes første mand, Jens, boede i Alstrup. Jens døde som 38-årig i 1912 og er begravet på Alstrup kirkegård. De havde sammen børnene Thomas, Johanne og Knud. Knud blev gift med Gine, og de boede på adressen, Blæshøjvej 34 - se mere om dem under denne adresse. 
Anine Hedegaard døde i 1952 som 75-årig. Hun er begravet sammen med sin første mand, Jens Hedegaard, på Alstrup kirkegård - se mere om Anine under adressen, Thomas P. Hejlesvej 2. 
1988 - ?? Poula Andersen

pt. ingen opl.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com