Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 10 Matr. 30r beboelse.
Matr. 30ag værksted
Byggeår 1916.
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

1908 skøde på matr. 30r fra Jens Peter Poulsen til Peder Jørgensen - kr. 480.
1916 skøde på matr. 30ah, 30ag fra S. F. Vestergaard til samme - kr. 225.
1916 skøde på matr.30ai fra Niels Chr. Pedersen til samme - kr. 3900.
1916 skøde på matr. 30ak fra Jens Peter Poulsen til samme - kr. 1125.
1917 skøde på matr. 30r, 30ag og 30ah + bygn. fra cykelhandler Peder Jørgensen til købmand og cykelhandler Carl Johan Christensen af Løkken - kr. 10.850.
1919 - 1980 skøde på 30r+30ag til cykelhandler Otto Johannes Christensen (fad. til søn) kr. 13.500.
1980 - 1986 Ducine Margrethe Christensen - enken efter OJC
1986 - 1986 Johannes Green Christensen - søn af OJC
1986 - ??  tømrer Ejvind Bak

Alstrupvej 10.
Bemærk overetagen, hvor der var/er to lejligheder.

1908 - Jens Peter Poulsen udstykker matr. 30r.

Jens Peter Poulsen sælger matr. 30q til rebslager Jens Nicolaj Christensen.
Maltgører Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 
1897-1917 - cykelhandler Peder Jørgensen
Cykelhandler Peder Jørgensen tilkøber matriklerne 30ah+30ag+30ai+30ak. Da han sælger i 1917 er det kun hovedmatriklen 30r+30ag(værksteds/havematr.)+30ah. 30ai+30ak er ant. købt med spekulation for øje og ved salg til nedenstående CJC allerede videresolgt.
1917-1919 - købmand og cykelhandler Carl Johan Christensen af Løkken
Carl Johan Christensen var far til cykel- og radioforhandler Otto Johannes Christensen. Matr. 30ai frasælges inden videresalg til sønnen.
1919-197x - cykelhandler Otto Johannes Christensen 

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Cykel- og radioforretning (Alstrupvej 10). 

Cykelhandler Johannes Christensen (1893-1966) og hustru Signe ejede i mange år ejendommen. De havde lejlighed og forretningslokale i stueetagen. På første sal var der indrettet to lejligheder. I et udhus - nu nedrevet - var der værksted med tilhørende ovnlakereri samt vaskehus. I en tilbygning til udhuset lokummer.
Johannes Christensen havde nedsat sig som cykelhandler, men fra midten af tyverne kom der så småt gang i radioudsendelserne, der annonceredes: "København - Kalundborg og Danmarks kortbølgesender". Cykelhandleren lod sig inspirere og blev radioforhandler. Symaskiner var der også at erhverve i butikken, som mod gaden havde en stor spejlglasrude, der flatterede de udstillede, forskelligartede objekter.
Ud over at passe sin forretning havde Johannes Christensen overskud til at være medlem af sognerådet, formand for sygekassen, kasserer i transformatorforeningen og i Hjermitslev Vandværk. Herudover gav han sig af med at bistå folk med at udfylde selvangivelserne. Han var - vil man forstå - en travl og på mange måder engageret borger.
Det var en lykke for cykelhandleren, at han havde Sabroe Larsen til at passe cykelværkstedet. Sabroe klarede punkterede slanger og X-ede hjul, og han forsynede cykellygterne med carbid. Disse carbidlygter, hvis klare gaslys skar sig vej gennem nattemulmet, gav en svag - lidt uhyggelig - hvæsende lyd fra sig. Til gengæld havde de - meget romantisk - farvede glas i siderne. Et lille rødt lys til venstre og et grønt til højre.
Ved forårstide fik damerne for at skåne kjolerne monteret nye net til at dække baghjulet. Nettene kunne være mangefarvede - næsten som påfuglehaler - men mere modne damer resignerede almindeligvis og nøjedes med sorte net.
Dengang talte man ikke om at genbruge - man gjorde det bare. Alle steder hvor det var muligt. Sabroe rensede de gamle cykelstel for rust og maling. Derefter blev de overstrøget med ny sort lak og opvarmet i timevis i en ovn med et stort antal primusbrændere. Sluttelig blev stellene på nydeligste måde stafferet af malermester Andersen på dennes værksted.
Alt kunne naturligvis ikke genbruges. Noget måtte kasseres. Det havnede i "cykeldyngen". Et himmerige for drenge med konstruktiv fantasi. Fund blev gjort. Køretøjer blev skabt. Lyse drengedrømme - og sorte fingre.
Den tekniske bevidsthed blev vakt i disse år - i radiofoniens, bilismens og flyvningens tidlige periode - men der var andre emner end teknik til debat på værkstedet hos Sabroe, der var særdeles velbegavet, meget belæst og et rart menneske. Mange debatter endte med, at der blev truffet aftale om en fisketur efter fyraften. Man cyklede så - en lille flok - med lange fiskestænger fastbundet på cyklerne ned til Ryås saftiggrønne bredder og  delte stilheden til sommernatten faldt på.
 


Lejere i cykelhandlerens to lejligheder på 1. sal.
Her boede i den sydlige lejlighed først i 1920'erne Elektriker Thomsens familie. I den anden lejlighed familien Sørensen, der senere flyttede til Saltum og fik en marskandiserforretning, som små børn lærte Sørensens Lis og Thomsens Børge hinanden at kende - mange år senere blev de gift. Efter Sørensens flyttede slagter Pedersen ind i den nordlige lejlighed. Slagter Pedersen havde på det tidspunkt ingen forretning. Han købte halve grise, som han bar op i lejligheden, hvor han udskar dem. Herefter kørte han rundt i omegnen og solgte kød. I 1932 fik familien slagterforretning øst i byen, Assenbækvej 14.. Senere måske efter flere lejere flyttede hjemmesygeplejerske, enkefrue Gade var en af lejlighederne. Chauffør Emanuel Jensen og hustruen Marie (rebslagerens Marie) boede i en af lejlighederne. Efter I den sydlige lejlighed boede i 1940'erne familien Skadhauge.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com