Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 11
Matr. 30l.

Byggeår 1925.

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1906 - skøde på matr. 30l fra Jens Peter Poulsen til detaillist Chr. Johan Christensen af V.Hj. - ingen pris.
1918 - skøde på matr. til smed Alfred Andersen - ingen pris.
1920 - skøde på matr. til ejendomshandlerne Ole Nic. Christensen, Søren Nielsen, Peder Larsen Nielsen, Jens Vestergaard - kr. 3000.
1921 - skøde på matr. til Kjøbm. J. Drustrup - kr. 2000.
1925 - skøde på matr. til boelsmand Chr. Eriksen Nielsen af Albæk Møllegaard. Sælgeren forpligter sig til at opføre et beboelseshus efter bestemte direktiver - færdig til indflytning 15/10 1924 - kr. 13.500.
1925 - boelsmand Chr. Eriksen Nielsen af Albæk Møllegaard.
1927-1937 - vognmand Poul Jensen Poulsen
1937-19?? - hans enke kogekone Anna Poulsen.

Billedet er fra 2005. Til venstre ses vognmand Poul Jensen Poulsens garage - og bagerst i billedet ses skorstenen fra biogas-varmeværket på Thomas P. Hejlesvej
1906 -  Jens Peter Poulsen udstykker matr. 30l.
Jens Peter Poulsen køber i 1897 matr. 30a af Anton Eriksen.
- matr. 30a er et større areal - kr. 6.900. Jorden er beliggende som et rektangulært stykke fra Ejvind Baks virksomhed og østpå langs haverne på sydsiden af Blæshøjvejs huse, over Alstrupvej og til og med to af de tre huse på Thomas P. Hejlesvej.. JPP udstykker en del af jordstykket til byggegrunde på Alstrupvej. 

Maltgører Jens Peter Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29). Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse sidste matr., der er beliggende vestligst i stationsbyen på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At han
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

Jens Peter Poulsen f. 1860 byggede selv hus på en af grundene, Blæshøjvej 29. Sønnen smed Arild Poulsen og hustruen Anna overtog senere dette hus, som her i 2008 bebos af barnebarnet Iris Christensen.

1906-1918 - ejes matr. af detaillist Chr. Johan Christensen af V.Hj. 
- pt. ingen oplysninger.
1918-1920 - ejes matr. af smed Alfred Andersen
- pt. ingen oplysninger.
1920-1921 - ejes matr. af ejendomshandlerne Ole Nic. Christensen, Søren Nielsen, Peder Larsen Nielsen, Jens Vestergaard 
- pt. ingen oplysninger.
1921-1925 - ejes matr. af kjøbm. J. Drustrup
Købmand Drustrup er ejer af købmandsgården, Assenbækvej 1.
1925-19?? boelsmand Chr. Eriksen Nielsen af Albæk Møllegaard.
- pt. ingen oplysninger.
1924-1937 - vognmand Poul Jensen Poulsen (1896-1937)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11)

 Poul Jensen byggede huset i 1923 og etablerede sig som vognmand med en Chevrolet lastbil og en Pontiac personbil.
Han døde som en endnu ung mand i 1937 fra sin lille søn Gunnar og sin unge kone, Anna.
Anna blev boende i huset, men afhændede vognmandsforretningen til Chr. Ulrich. Hun ernærede sig som kogekone og var meget benyttet, når der til de lidt større familiesammenkomster skulle laves suppe, steg og kage. En anden - måske lidt mindre - indtægtskilde havde Anna Poulsen ved med en dertil indkøbt maskine at slå hulsøm for byens damer.

Poul Jensen Poulsen var ligesom smed Arild Poulsen søn af maltgører Jens Peder Poulsen (Måltj-Peter), der er født 1860 i V. Hj., søn af gdr. Poul Jensen fra gården Bondensgaard, Thomas P. Hejlesvej 5. Det var Jens Peder Poulsens bror, Christian Hjærtholm Poulsen, der overtog fødegården efter faderen. Jens Peter Poulsen havde bopæl på adressen Blæshøjvej 29.

Anna og Poul Jensen Poulsens søn Gunnar fortæller til undertegnede i februar 2008, at faderen som ung var ansat i trælasten hos købmand Drustrup. Senere blev han selvstændig vognmand, og betjente sig i starten af et par heste og en vogn. Sønnen fortæller, at hestene var opstaldet i hotellets rejsestald. Poul Jensen Poulsen blev senere ejer af bilerne, som Børge Thomasen ovenfor så indgående beskriver.

1937-19xx  - kogekone Anna Poulsen (1896-1991)
Som nævnt ovenfor blev Anna Poulsen enke i en ung alder. Hun solgte vognmandsforretningen til Chr. Ulrich, der med familie lejede sig ind hos Anna Poulsen i stueetagen. Anna Poulsen og sønnen Gunnar boede herefter nogle år i husets tagetage, men da Ulrichs ant. i 1940'erne flyttede til huset på adressen Ingstrupvej 5, overtog Anna Poulsen og sønnen igen husets stueetage, og herefter var det tagetagen, der blev udlejet.
Anna Poulsen boede i huset indtil nogle få år før sin død. De sidste år var hun på plejehjemmet i Hjermitslev. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.