Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 12

Matr. 30s Byggeår 1908
Artikler Udklip Billeder
Erhvervsdrivende på adressen:

1908 skøde på matr. fra Jens Peder Poulsen til snedker Anders Chr. Andersen kr. 500.
1911 skøde på matr. og bygn. til manufakturhandler Søren Peter Christensen Vestergaard af V.Hj. - kr. 6000.
1919 skøde på samme til træhandler Christian Hansen af Aalborg - kr. 11.000.
1919 skøde på samme til kontrolassistent Jens Nørgaard Pedersen af Skallerup - kr. 15.200
.

Billedet er fra perioden 1911-1919, hvor manufakturhandler Vestergaard havde forretning her.

1908 - Jens Peder Poulsen udstykker matriklen.
Jens Peter Poulsen sælger matr. 30q til rebslager Jens Nicolaj Christensen.
Maltgører Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 

1908 - 1911 snedker Anders Chr. Andersen

Snedker Andersen købte matriklen i 1908, byggede huset samme år og havde formentlig snedkerværksted her indtil hans sælger ejendommen i 1911.

1911 - 1919 manufakturhandler Søren Peter Christensen Vestergaard

I folketællingen fra 1916 bor manufakturhandler S. P. C. Vestergaard f. 1871 i huset sammen med hustruen Johanne Kirstine f. Obel f. 1873 og børnene Anne, Else, Frants Obel og Katrine. Vestergaard har en årlig skattepligtig indkomst på kr. 1.000, en formue på kr. 2.000. Han betaler kr. 2,80 i kommuneskat og kr.  18,00 i statsskat.

Se billeder af huset fra manufakturhandler Vestergaards tid. Der skulle i hans butik også have været brevsamlingssted.

1919 - 1919 træhandler Christian Hansen af Aalborg

Træhandler Hansen har ant. ikke boet i huset, men har tjent kr. 4.200 på at eje huset nogle måneder.

1919 - 1965 ca. kontrolassistent Jens Nørgaard Pedersen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Træhandel - fiskehandel - Bibliotek (Alstrupvej 12)

På den statelige toetagers bygnings facade forkyndte et skilt, at her havde J. P. Nørgaard Pedersens træhandel til huse. Nørgaard forhandlede fra sit butikslokale tobaksvarer, petroleum og træsko, som han forfærdigede i et baglokale, hvor også petroleumspumpen var monteret. Byens mange primusapparater krævede brændstof for at bringe fløjtekedlerne i kog.
Petroleum blev transporteret til byen på et med to sorte heste forspændt køretøj, der bar en olivengrøn, cylinderformet tank af betragtelig størrelse, bemalet med flotte, røde bogstaver og forsynet med blankpudsede messinghaner og en - for os drenge at se - forunderlig automatik, der sikrede, at den kostbare væske ikke løb over, når transportspanden var fyldt. En kaleche overdækkede det højt placerede og med hynder beklædte kuskesæde. "Petroleumsmanden" var iklædt det fineste, sorte lædertøj og vakte en sådan benovelse hos os, at vi havde den opfattelse, at det måtte være selveste Rockefeller, vi her havde for os...
Nørgaards væsentligste indtægt blev formentlig opnået ved salget af fisk. Med sin jumbe og islandske hest kørte han faste ruter i omegnen og solgte de fisk, som løkkenfiskerne i nattens løb havde bragt i land, og som - pakket med is i trækasser - med morgentoget var fragtet til Hjermitslev station. Ret så poetisk kan det lyde. Nu behøver omsætning af fisk ej heller altid at være en åndløs affære. I hvert fald benyttede Nørgaard Pedersen sig ofte af filosofiske underfundigheder.
Byens bibliotek, der var bekostet af Borgerforeningen, havde et lokale til rådighed i det store hus, og under krigen, da hotellet ikke kunne benyttes, var her også indrettet selskabslokaler.
En tragisk begivenhed indtraf, da familien mistede deres første søn, der døde af falsk strubehoste som seksårig. 0le skulle bringes til Brønderslev Sygehus i største hast, og hans far fik en lillebilvognmand Dahl til at køre med 0le. Der skete da det katastrofale. at bilen forulykkede ca. en km øst for Hjermitslev, og 0le overlevede ikke. Efter nogle meget svære år for familien kom lykken tilbage, idet en ny 0le og siden en Maren kom til verden.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com