Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 13
Matr. 29g.

Byggeår 1907.

Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:

Der er her ligesom flere andre steder uoverensstemmelse mellem www.OIS.dk oplysninger om byggeår og oplysningerne nedenfor.

1911 - skøde på matr. fra Christen Stavad til bager Jens Chr. Stavad (fad. til søn) - kr. 1000.
1919 - skøde på matr. og bygn. til bager Andreas Andersen af Snevre - kr. 17.750.
1919 - skøde på samme til bager Knud Richardt Frederiksen - kr. 20.000.
1922 - auktionsskøde på samme som adkomst for bagerm. Jens Frederiksen af Hjørring og gdr. Thomas Chr. Jensen af Uggerby - kr. 4800.
1922 - skøde på samme til bagermestrene, brødrene C. P. Nielsen og N. P. Nielsen af Aalborg - kr. 16.500.
1922 - skøde på matr. 29i fra Poul Nielsen til bagermestrene C. P. Nielsen og N. P. Nielsen - kr. 375.
1942-43 - evt. forpagter - bager Knud Christensen.
1944-195? - bager Pedersen (den ældre)
195?-196? - bager Ejnar Pedersen (søn)
196?-20?? - forretningsindehaver Lilly Pedersen (enke)

Bagerhuset i 1917.
Klik på billeder for forstørrelse.

1911 - Christen Stavad videresælger matriklen.
Chr. Stavad var i perioden 1908-1916 ejer af Bondensgaard (matr. 29). Han sælger ovennævnte matr. til sønnen Jens Chr. Stavad, der etablerer bageri og bagerforretning her.
1911-1919 bager Jens Chr. Stavad
Se ovenfor. Billede af bagerhuset er fra denne periode.
1919 - bager Andreas Andersen af Snevre
- pt. ingen oplysninger.
1919 - bager Knud Richardt Frederiksen 
- pt. ingen oplysninger.
1922 - bagerm. Jens Frederiksen af Hjørring og gdr. Thomas Chr. Jensen af Uggerby 
- pt. ingen oplysninger.
1922-1944 bagermestrene Niels og Niels Peter Nielsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Bageri, bagerne, brødrene , Alstrupvej 13 - bager Ejnar Pedersens fars forgænger

I tyvernes begyndelse blev bageriet drevet i fællesskab af brødrene Niels og Peter Nielsen. Niels var murer og havde i to omgange været i Canada. Da Peter, der var uddannet som bager , giftede sig i 1926, ansatte Niels en bagersvend - Carbuhn - der som sønderjyde havde deltaget på tysk side i første verdenskrig. Han skrev om krigsoplevelserne et mindre skrift, som blev kolporteret. Endvidere konstruerede han et dampskab til hjemmefremstilling af wienerbrød.

Der blev bagt rugbrød - 8 punds og 4 punds - sigtebrød og franskbrød med sprød skorpe, men ikke andalusisk syvkornsbrød eller lignende moderniteter. Endvidere smørkager og jødekager - 5 øre pr. stk. - samt diverse slags wienerbrød. Kransekager på bestilling, men altid leveringsdygtig i nogle dejlige 2-øres sukkerkringler.

I modsætning til nutidige forhold var der ikke stablet en masse tingeltangel an på disker. Der var god plads til at pakke brødet ind og til at ordne betalingen. Kasseapparat - og moms - var der ikke noget af. Pengene blev med en rask håndbevægelse strøget ned i en skuffe under disken.

Butikken havde åbent til ved 22-tiden, når folk havde fået deres aftenkaffe, og den sidste flok sultne karle, der  cyklede ind fra gårdene, var blevet mættede af  kalorierige smørkranse og lækre makronstænger...

Mon ikke det var i midten af tyverne, at bageren begyndte  at sælge is - kun om sommeren forstås - og kun på søndage.  Den til fabrikationen erhvervede ismaskine - et trækar med  en røreanordning i en kuldeblanding - blev overdraget en af  gadens drenge, der erholdt sin betaling i form af en  læskende is. Hjemmefremstilling af is blev dog kun praktiseret i få år, før AMA-IS fra Ålborg overtog  leverancen. Isskabe blev opstillet, og isbilen aflagde  ugentlige besøg.

I tyvernes begyndelse kørte bageren ud til omegnens gårde med brød. Det foregik med en let hestevogn, der var  forsynet med en gulmalet kasse - prydet på begge sider med  dekorative kringler. Senere anskaffedes en fordvogn - P 634 -  med kasselad.

1942-43 - evt. forpagter - bager Knud Christensen.
- se udklip
1944-195? - bager Pedersen den ældre

 - pt. ingen oplysninger.

195?-196? - bager Ejnar Pedersen (1916-76), søn af ovenstående.
- pt. ingen oplysninger.
196?-20?? - forretningsindehaver Lilly Pedersen, enke efter EP.
Lilly Pedersen var datter fra gården Møllegrøften i Stavad. Hun blev gift med bager Ejnar Pedersen omkring 1950. Efter ægtefællens død nedlægger hun bageriet, men fører forretningen videre med brød fra et andet bageri. Efterhånden som der bliver færre forretninger i Hjermitslev og vareudbuddet således forringes, udvider Lilly Pedersen vareudbuddet i bagerforretningen til at omfatte lidt af hvert - og med den sædvanlige vendsysselske underfundighed får butikken navnet "Bette Bilka".
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.