Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 15

Matr. 30y beboelse
Matr. 29f værksted
Byggeår 1914
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende på adressen:
Beboelsesmatriklen 30y er ant. udstykket af Jens Peter Poulsen (Blæshøjvej 29) og værkstedsmatriklen 29f er ant. udstykket af gdr. Poul Nielsen fra Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 1).

1911 - skøde på matr. 29f og 30y fra Christen Stavad til smed Chr. Nielsen Christensen - 
kr, 665.
Handel mangler.
1916 -
19?? skøde på matr. og bygn. fra Anders Chr. Andersen til tømrer Niels Chr. Nielsen - kr. 7000.


Efter den tid har der så vidt vides ikke været forretningsdrivende på adressen.

 

1911 - Christen Stavad
Ejer af Bondensgaard matr. 29.
1911-19?? - smed Chr. Nielsen Christensen
- pt. ingen opl.
1911 - 1916 Anders Chr. Andersen, snedker
 ACA byggede og var ejer af huset Alstrupvej 12 (huset overfor) i årene 1908-1911
1916 - 19?? tømrer Niels Chr. Nielsen (1887 - 1968)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Tømrermester Niels Chr. Nielsen (1887-1968) (Alstrupvej 15)

Tømrer Nielsen, der virkede som tømrer og bygningssnedker, havde sin værkstedsbygning umiddelbart øst for boligen. I  værkstedet var der tre store høvlebænke, mange maskiner og  alle slags håndværktøj. Her søgte vi drenge ofte ind. Med  ivrige hænder, stemmejern og røde kinder blev der skabt  skibe, spyd, sabler og alle sådanne sager, som drenge må anskaffe sig. På den store slibesten hvæssede vi vore  våben. På limovnen kogte vi de krebs, som vi med lidt  snedighed kunne fange i bækken.
Tømrer Nielsen beskæftigede i reglen et par svende, der  logerede i et kammer på værkstedets loft, hvor der også  var lagerplads til træ. I vestenden var der vaskehus med  gruekedel. Endvidere et rum for høns og et dueslag.
Sammen med Anton Christensen opførte tømrermesteren Afholdshotellet og mejeriet "Fællesmaal" og i årenes løb  mange andre huse i byen og omegnen. Det kan også nævnes,  at tømrermesteren opnåede at få mønsterbeskyttet en  sækkeholder, som han fremstillede til brug i landbruget.
Indtil slutningen af tyverne eksisterede "Hjermitslev & Omegns Brandvæsen". Man rådede over en primitiv pumpe, der var opstillet på en solid vogn i sprøjtehuset syd for mejeriet. De fleste af byens håndværkere havde en funktion i dette fællesskab, hvor Niels Chr. Nielsen var den sidste, der havde hvervet som sprøjtefører.

Et andet fællesskab, der havde stor tilslutning mellem krigene, var skytteforeningen, hvor tømrermesteren også var en meget aktiv deltager.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.