Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Alstrupvej 18

Matr. 15c Byggeår 1912
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1912 udstykning fra Peder Andersen Dam sælges for (kr. 225)
1912 - 1915 Peder Jørgensen (kr. 2200)
1915 - 1919 Alfred Marinus Jørgensen (kr. 7650)
1919 - 1919 Chr. Jensen af Oustrup ( kr. 9.000)
1919 - 1920 prop. Kjeld Kjeldsen og købm.   C. K. Rasmussen, V. Hj. (kr. 12.000)
1920 - 1923 auktionsskøde fra Niels Marinus Christensen (kr. 6.000)
1923 - 1923 prop. Kjeld Kjeldsen (kr. 7.000)
1923 - 1931 enke Johanne Katrine Larsen (kr. 5.300)
1931 - 1936 skrædder Jørgensen (kr. 6.000)
1936 - 1937 hestehandler Morten Jensen (kr. ?)
1937 - 1941 arbejdsmand Viggo Andersen (kr. 7.191)
1941 - 195x karetmager Lifland Kjær (kr. ?)
195x - 2007ff vognmand Frode Pedersen ( kr. ?)

"Villabakken" - Alstrupvej 18 er huset til venstre. Billedet er fra 2009.
Handlerne med dette hus viser, hvordan der i årene, hvor V. Hj. ekspanderede og indtil krisen i 30'erne, blev spekuleret og investeret penge i hushandler. I perioden fra 1906 - 1922 steg befolkningstallet fra 605 - 731, hvorefter det igen falder. Det er Niels Marinus Christensen, det går galt for sidst i denne periode, hvorimod prop. Kjeldsen fra Nielsminde i Stavad er én af de heldige spekulanter. 
1912 udstykning fra Peder Andersen Dam
Peder Andersen Dam, der i 1912 frasælger matr. 15c, er ejer af gården "Østerhaven" matr. 13a. 
1912 - 1915 Peder Jørgensen 
Peder Jørgensen bygger hus på grunden og bor antagelig selv i huset nogle år og sælger herefter videre til broderen Alfred Jørgensen. 
1915 - 1919 Alfred Marinus Jørgensen
Alfred Jørgensen sælger det videre efter tre år. 

Herefter er det spekulanterne Chr. Jensen, Kjeld Kjeldsen, C. K. Rasmussen og Niels Marinus Christensen, der køber og sælger huset indtil enken fra den nordre Skovbygaard, Johanne Katrine Larsen køber huset.

1923 - 1931 enke Johanne Katrine Larsen
Johanne Katrine Larsen er enke fra den nordre Skovbygaard.
1931 - 1936 skrædder Jørgensen
 
1936 - 1937 hestehandler Morten Jensen
 
1937 - 1941 arbejdsmand Viggo Andersen
 
1941 - 195x karetmager Lifland Kjær
 
195x - 2009ff vognmand Frode Pedersen og efter hans død hans hustru Jytta Pedersen
 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.