Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 5

Matr.   13h + 13i Byggeår 1908 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1892-93 købmand Hejle Sørensen (Assenbækvej 1) køber matriklerne af gdr. Anders Andersen Thise (Assenbækvej 9a).
1893 - 1911 Forsamlingshusets bestyrelse ved Chr. Nielsen, Stavad, Peder Dam og Anton Eriksen køber matr. og bygger forsamlingshus i 1895.
1911 - 1931 murermester Anton Christensen køber matr. (kunne forsamlingshuset være brændt?) af A/S V. Hj. Forsamlingshus.
1933 - 2007 boghandler og malermester Ejnar Josef Christensen og hustru Katrine. 


Boghandelen på Assenbækvej 5. 
Billedet er fra1930'erne.

1892 gårdejer Anders Chr. Andersen
Anders Chr. Andersen var gårdejer i gården (matr. 13b) , der er beliggende på Assenbækvej bag den gamle smedje på adressen Assenbækvej 9a. Fra denne gårds jorder udstykkedes grundene/matriklerne på den nordre side af Assenbækvej.
1892-93  købmand Hejle Sørensen
Købmand Hejle Sørensen var ejer af købmandsgården på hjørnet af Assenbækvej og Ingstrupvej.
1893 A/S V. Hj. Forsamlingshus

1895 bliver der (ifl. Carl Klitgaard i bogen Hvetbo Herred 1901) bygget forsamlingshus på matr.. Ifølge en notits i lokalavisen "Sydvestvendsyssel" dateret 26.2.86 af Egnssamlingens daværende leder, Jørgen Jørgensen, berettes det, at murermester Anton Christensen (se nedenfor) efter at være behandlet for tuberkulose på Rigshospitalet i København køber forsamlingshuset og indretter boghandel og fotoatelier her. Der er ikke sammenhæng i, at AC bygger huset i 1908 og ifl. Vilhelm Nielsens skødeafskrivning bliver han først ejer i 1911.
1911 - 1931 Murermester Anton Christensen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Boghandelen, Assenbækvej 5 

Den arkitektonisk interessante og meget særprægede bygning er projekteret og opført af murermester Anton Christensen som egen bolig og forretningsvirksomhed. Der er her tale om et exceptionelt stationsbyhus. På sydfacaden er der således et par cementstøbte fysiognomier, der som konsoller bærer overetagens karnapper. Disse værker, der synes at være mytologisk inspirerede, er skabt af maleren Axel P. Jensen, der gav dem navnene: "Dagen" og "Natten". I bygningens nordside - havesiden - er indrettet et atelier, et fotografisk atelier, der indgik i Anton Christensens virksomhed.

Anton Christensen blev uddannet som murer og bygmester i København, hvorefter han som naver drog til Tyskland  arbejdede og studerede arkitektur og bygningskultur. Efter hjemkomsten etablerede han sig som bygmester og  med assistance af frk. Clausen -  som fotograf og bog- og papirhandler.

Anton Christensen har tegnet og bygget mange af de smukkeste af stationsbyens huse - huse der samtidig er lidt usædvanlige på disse kyster. Man kan nævne: Afholdshotellet, mejeriet, Assenbækvej 9 (der tidligere havde en søjlebåret karnap over fortovet), Assenbækvej 11, Assenbækvej 13, "Skovbybus", "Klitbo", Blæshøjvej 19 (hvor den nuværende kvist har erstattet et oprindeligt tårn, der var et markant "point de vue" for Stationsvejen), Alstrupvej 18 ("Villaen") - men der var flere, der kunne fortjene at blive nævnt.

Efter Anton Christensens død overtog i 1933 Kathrine, der var Anton Christensens niece, og Ejnar Christensen Assenbækvej 5. Ejnar Christensen - et muntert og musisk menneske - var malermester, men drev også sammen med hustruen på forbilledlig vis boghandelen. Altid var der i boghandelen gode bøger at hente for den læselystne - Nis Petersen, Jacob Paludan, Steinbeck og Hemingway... men - med al respekt - også Familiejournalen og Hjemmet var at købe. Forretningen førte endvidere papirvarer og gaveartikler såsom dametasker og lignende. Når julen nærmede sig, indtraf det helt eldoradiske. Ikke kun butikslokalet, men også et tilstødende, større lokale udsmykkedes med masser af legetøj og gaveartikler og - det allerbedste: Flotte panoramabilleder med glade nisser i snelandskaber, som den fantasifulde og kunstneriske Ejnar Christensen havde malt i sene nattetimer.

1933 - 2007 boghandlerparret Katrine og Ejnar Christensen 

Som det fremgår ovenfor, var Katrine niece til Anton Christensen, og hun har måske allerede ved hans død i 1931 forpagtet boghandelen. I 1933 efter Katrine og Ejnar Christensens bryllup overtager de sammen hus og forretning. Se om boghandlerparrets forretning oven for i Børge Thomasens beretning.
Som nævnt var det i dagligdagen Katrine Christensen, der passede boghandelen, mens Ejnar Christensen malede og tapetserede for folk i byen. Han var også meget musikalsk interesseret. Han underviste unge og børn i brugen af forskellige musikinstrumenter. Især i 1970'erne havde han mange elever - "50 musikglade elever" fremgår det af en avisartikel fra den tid, hvor det oplyses, at eleverne giver koncert under ledelse af deres lærer, boghandler Ejnar Christensen, på V. Hjermitslev Hotel til fordel for Ulandshjælpen og andre velgørende formål. 
Boghandleren blev over 90 år gammel. Han levede sine allersidste år på plejehjemmet i Hjermitslev. Han døde omkring årtusindskiftet efter at have været enkemand i en del år. Ligesom flere andre huse i Hjermitslev, har hans hus stået tomt i en årrække.
Lejere i huset.

Antagelig fra 1933 og til engang først i 1950'erne var mellemetagen i boghandlerhuset udlejet. Boghandlerfamilien beboede selv en del af stueetagen og ant. tagetagen. I 1940'erne var det Maren og Chr. Marklund, der boede i mellemetagen.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com