Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 6

Matr.   14p Byggeår  1890
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1894 sælges matriklen fra Lars Jensen til tidl. gdr. Jacob P. Kirkensgaard kr. 880.
1894 - 1930'erne urmager, guldsmed og musiker Jacob P. Kirkensgaard 
1930'erne - 1941 urmager, guldsmed og musiker P. Chr. Kirkensgaard
1941 - 1988 syerske og musiker Elna Kirkensgaard (Chr. P.'s enke)

Billedet er fra omk. år 1900.

1894 bødker Lars Jensen (1834-?)
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.

Af Hvetbo Herreds skøde- og panteprotokol fremgår det, at Jacob C. Kirkensgaard køber matriklen i 1894. I registret OIS.dk - ejendomsdata fremgår det, at det eksisterende hus er fra 1890. Der er noget galt! 

1894 - 1930'erne urmager, guldsmed og musiker Jacob P. Kirkensgaard (1859-1930'erne)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Urmager og guldsmedeforretningen, Assenbækvej 6

Det var Jacob P. Kirkensgaard, der de fleste af mellemkrigsårene havde denne forretning. Vel nok den mest urbane butik i stationsbyen.

Trådte man fra gaden ind i det lidt trange butikslokale, skinnede glasdiskens guld og sølv i øjnene. På montrernes grønne filt sås smykker, bestik og sølvpokaler, og fra et utal af ure på butikkens fire vægge fyldtes ørerne med lyd - tik-tak-tak-tik-tik-tak-tak-tik - og da - midt i denne kvadrofoniske oplevelse - kunne fra "privaten” komme klange fra klaver og violiners toner - en stime af sanseindtryk.

Kirkensgaard var ikke blot urmager og instrumentmager. Han spillede på flere strenge, var musiklærer og direktør for Kirkensgaards Orkester. Sønner og døtre var alle musikalske og medlemmer af orkestret. P. Chr. spillede violin som faderen, Gudrun spillede klaver, Ernst håndterede kontrabassen og Magnus var janitshar. Også Ester og Thorvald Kirkensgaard musicerede og optrådte som medlemmer af det i hele landsdelen højt værdsatte orkester.

Endnu en ting fra denne butik skal nævnes. Et ret så specielt stykke inventar - en fra loftet nedhængende, dobbelt støbejerns-gasbrænder - et levn fra før elektricitetens tid. Det private gasværk, som formentlig var blevet leveret og opstillet af Thomas Olesen Løkken, spredte lys i huset en rum tid, men - ak desværre - eksploderede en i sandhed mørk dag med et kanonbrag.

Måske var det netop dette brag, der gav stødet til, at man oprettede Vester Hjermitslev Elektricitetsværk.

Da Jacob Kirkensgaard døde, overtog sønnen P. Chr. Kirkensgaard virksomheden som urmager. Også orkestret førte P. Chr. Kirkensgaard videre.

Om Jacob P. Kirkensgaard husker Karen Pedersen følgende:
KP er født i 1925, datter af manufakturhandler Peter Rasmussen, V. Hjermitslev. 

Jacob P. Kirkensgaard var urmager og guldsmed på adressen Assenbækvej 8. Sønnen P. Chr. Kirkensgaard og hans hustru Elna overtog forretningen engang i 30erne.

Jacob P. Kirkensgaard er født i V. Hj. på gården Kirkensgaard. Han er bror til Maren, som blev gift Lunde. Jacob P. Kirkensgaards kone hed Stine. Hun var søster til J. Drustrups første kone og til P. Dige i gården Drustrup. Jacob P. Kirkensgaard og Stine havde børnene P. Chr., Esther, Gudrun, Ernst, Magnus og Chresten m.fl.

Da jeg kendte Jacob Kirkensgaard var han en gammel mand, som rystede meget på hænderne. Jeg mindes, at jeg som barn lagde mærke til, når vi havde de årlige "komsammen'er", at urmageren døjede med at få en ske til munden. - Når mor og far var på besøg hos Jacob Kirkensgaard, var jeg meget begejstret for at være med. Det var nok gerne efter jul for så underholdt Esther og Gudrun med at spille årets nye lyttervals. Jeg husker især: "Kom hjem i jawten Marie, du lytter så godt."

Nu har jeg lige læst i en gammel Hvetbo Herreds avis fra 7. september 1929, at Jacob Kirkensgaard den 1.9. var blevet 70 år og havde haft 50 års forretningsjubilæum samme forår. - I min barndom var han byens ældste forretningsdrivende. Han var meget kendt udadtil for sit dygtige orkester, som sønnen P. Chr. i min barndom havde overtaget dirigenthvervet for.

Tilføjelse fra LT:
I en del år inden han solgte Kirkensgaard, havde han syslet med urmageri - det er antagelig med dette periode i tilgift, at han i 1929 kan fejre 50¨års forretningsjubilæum.

1930'erne -1941 urmager, guldsmed og musikdirektør P. Chr. kirkensgaard (1896-1941)

Om Jacob P. Kirkensgaard husker Karen Pedersen følgende:
(KP er født i 1925, datter af manufakturhandler Peter Rasmussen, V. Hjermitslev).  

P. Chr. Kirkensgaard købte i sommeren 1928 afdøde Maren Poulsens hus i Søndergade (nu Alstrupvej 6) ved siden af rebslagerens hus.
Han giftede sig med Elna Andersen, der var datter fra mejeriet "Fællesmaal". Elna åbnede eller genåbnede Maren Poulsens broderiforretning. Elna spillede klaver i Kirkensgaards Orkester og underviste i klaverspil. P. Chr. og Elna Kirkensgaard fik en datter, Henny, der blev gift med Herman Hansen fra Pandrup. De boede i mange år i Skovsgaard og fik en stor børneflok.

(1902 - 1988) syerske og musiker Elna Kirkensgaard - P. Chr. kirkensgaards enke.
Efter Chr. P. Kirkensgaards død ernærede Elna Kirkensgaard sig som kjolesyerske, som spillelærerinde og som musiker (klaver) i orkester sammen med Magnus Kirkensgaard (Blæshøjvej 35) på tromme og Jørgen Nielsen (Ingstrupvej 4) på violin.
Efter P. Chr. Kirkensgaards død nedlagdes urmager- og guldsmedeforretningen i den vestre ende af huset udlejedes som en selvstændig lejlighed.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.