Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 7

Matr.   13l + 13k Byggeår  1900
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1893 skøde fra købm. Hejle Sørensen (kr. 1000)
1893-1915 lærer Johannes Christensen
1915-1931 Pauline Christensen enke efter JC.
1933- ? Var pens. Karl Landlyst lejer hos Anker Landbo?
1931-1957 Anker Landbo
1957-1967 pens. gdr. Jens Trudslev
1967-1995 Ruth og Niels Trudslev

Lærer Johannes Christensen og hans kone Pauline, Anker Landbos forældre.

1893 - købmand Hejle Sørensen (1864-1909)
Købmand Hejle Sørensen var ejer af købmandsgården på hjørnet af Assenbækvej og Ingstrupvej.
lærer Johannes Christensen (1850-1915)
Fra ejendomsregistret www.ois.dk oplyses det at huset er bygget i år 1900. Kan det tænkes, at Johannes Christensen har haft matriklerne i 7 år, før han byggede huset?

Johannes Christensen er lærer ved Vester Hjermitslev skole i perioden 1877-1913. Efter hans død overtager enken Pauline Christensen (1869-1931) huset og bor her indtil sin død i 1931 sammen med sønnerne Harald og Anker Landbo (tidl. Christensen). 

1931-1957 - Elinstallatør Anker Landbo (1897-1959)

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Elinstallatør Anker Landbo, Assenbækvej 7

Anker Landbo havde sin bolig og lager i dette hus, som hans forældre - førstelærerparret - tidligere havde beboet. Han havde beskæftiget sig med elektriske installationer fra det tidspunkt, da "det hvide lys" kom til Vester Hjermitslev, og han fortsatte gennem årene med at udføre hovedparten af installationsarbejdet i byen. Periodevis havde han også beskæftigelse til sin bror - Harald Landbo - i virksomheden.

LT/ - Det antages, at Anker Landbo overtager ejerskabet af huset efter moderens død i 1931, og at han i en periode udlejer husets underetage til Carl Landlyst, mens han selv fortsat bebor tagetagen. Det forlyder fra Trudslev-familien, at Jens Trudslev køber huset af Anker Landbo i 1957.
Sikkert er det, at Anker Landbo et par år før sin død flytter fra huset på Assenbækvej. Han lejer herefter overetagen i huset på Villabakken - Alstrupvej 18 - hos Jytta og Frode Pedersen. Her bor han indtil sin død. Anker Landbo mister livet ved en trafikulykke i 1959.
1933-19?? Carl Landlyst (tidl. Christensen)

Carl Landlyst og hustruen bor indtil 1931 på ejendommen "Landlyst", Assenbækvej 75. Denne ejendom overgår herefter til datteren Margrethe og hendes ægtefælle Hermann Dahl. 
Det antages at Karl Landlyst (Carl Larsen Christensen) og hustruen er lejere hos Anker Landbo. 
(CL har overgiver ejendommen til Herman Dahl i 1933)

1957-1967 pens. gdr. Jens Trudslev

Marie f. Lunde og Jens Trudslev køber i 1957 Anker Landbos hus. Jens Trudslevs gård, matr. 8, på adressen Hedevejen 71, er samme år overgået til sønnen Poul og svigerdatteren Elly. 
Efter Marie Trudslevs død forbliver Jens Trudslev boende i huset indtil sin død i 1967. Herefter overtager sønnen Niels skødet på huset.

1967-19?? pens. Ruth (1920-1993) og Niels Trudslev (1918-1999)

Ruth og Niels Trudslev har haft en mindre ejendom øst for Strideområdet på adressen, Blæshøjvej 130. På grund af skrøbeligt helbred lader de sig tidligt pensionere og flytter fra ejendommen og ind i huset her, som de overtager efter Jens Trudslevs død. Om Niels Trudslev bor i huset til sin død i 1999, vides ikke.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.