Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 8

Matr.   14s Byggeår  1900
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1896 skøde fra bødker Lars Jensen på matr. 14s+(14t/frasælges igen) til Inger Marie Christensen (kr. 1000).
1898 - 1912 skøde på matr. 14s til skomager Chr. Jensen (kr. 800)
1912 - 1947 skøde på matr. + bygn. til skomager Chr. Nielsen af Alstrup  (kr. 3000).
1947 - 1977 skomager Jens Peter Nielsen 

Så vidt vides har der ikke herefter været erhverv på matr.

Skomager Chr. Nielsens hus.

1896 bødker Lars Jensen
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1896-1898 Inger Marie Christensen
- endnu ingen oplysninger
1898 - 1912 skomager Chr. Jensen
- endnu ingen oplysninger
1912 - 1947 skomager Chr. Nielsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Skotøjsforretning (Assenbækvej 8)

Skomagermester Chr. Nielsen drev denne forretning med salg og reparation af dame- og herrefodtøj gennem mange år.

 Reparationsarbejdet var så omfattende, at der som regel var beskæftigelse til en svend eller en læredreng på værkstedet. Man må erindre, at det i stationsbytiden kunne betale sig at lade sine sko forsåle og hæleflikke flere gange, før kassation kom på tale.

 Forretningslokalet var nydeligt indrettet og blev mønsterværdigt vedligeholdt, hvilket var fru Maren Nielsens fortjeneste. Bag det blankpudsede butiksvindue en samling smukt arrangeret kvalitetsfodtøj. I butikken højpolerede møbler henstillede på et tilsyneladende altid nyferniseret gulv. På hylderne i snorlige rækker æsker og sko. Og hertil denne pikante vellugt af læder.

 At købe nye sko - at vælge de rette - at få nogle der passede  var en proces, der - dengang som nu - kunne kræve tid og et ikke ringe mål af psykologi hos sælgeren. Hos Chr. Nielsen blev salgsakten altid gennemført til kundens tilfredshed, ikke kun fordi produktet, der skulle skifte hænder, var af kvalitet, men også fordi skomagermesteren var et spøgefuldt menneske - altid med et glimt i øjet.

 
1947 - 1977 skomager Jens Peter Nielsen
En beretning om skomager Jens Peter Nielsen og hustruen Ottine er skrevet af deres søn Villiam Nielsen og kan læses under "Artikler" ovenfor.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.