Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 9

Matr.   13m Byggeår  1902
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1894 skøde fra gdr. Anders Andersen Thise til smed Peder Christensen (kr. 750)
1894-1902 smed Peder Christensen
1902 skøde fra arvingerne efter Peder Christensen til broderen Valdemar Christensen (kr. 8700).
1902-1946 smedemester Valdemar Christensen
1946-1964 smedemester Chr. H. Nielsen
1964-1988 forretningsindehaver Ester Nielsen
1988-1993 smedemester Mogens Nielsen

Smedemester Peder Christensens nybyggede hus. 

1894 Anders Andersen Thise
Anders Andersen Thise var ejer af gården - beliggende bag smedien på adressen Assenbækvej 9a. Anders Andersen Thise var den, der udstykkede og solgte husparcellerne fra smedjen og øst på - på nordsiden af Assenbækvej. Anders Andersen Thise var far til syersken Laura Thise og lillebilvognmanden Chr. Thise.
1894 - 1902 smedemester Peder Christensen
Peder Christensen er søn af Christen Nielsen smed. Han havde landbrug og smedje på ejendommen "Marken" matr. 21c, nord vest for byen. Peder Christensen flyttede smedjen til Hjermitslev by i 1894. I 1902 byggede han det imponerende beboelseshus med lager i underetagen. Det var hans bror, Anton Christensen, der var arkitekt og muremester på huset. Peder Christensen døde tidligt og broderen Valdemar overtog forretningen.  
1902 - 1946 smedemester Valdemar Christensen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Smedie, Smedemester Valdemar Christensen, Assenbækvej 9. 

Smedemester Valdemar Christensen har haft sin bror - murermester Anton Christensen - til at tegne og forestå opførelsen af boligen og den tilhørende nord for beliggende smedje. Smedien er nu nedrevet. Nedrevet er også den over fortovet frembyggede, søjlebårne karnap, der meddelte bygningen et karakterfuldt udseende

Smedemesterens svoger - maleren Axel P. Jensen - udførte dekorative bemalinger af husets paneler. Dørene blev forsynede med kunstfærdigt smedede dørgreb. Og væggene smykkedes af Axel P’s ,malerier. I det hele en usædvanlig bolig.

I underetagen var der lager for smedien, og her var også en tid lang en trehjulet bil og senere en Ford, model 24, med en elegant kaleche garageret. Smeden var interesseret i den opdukkende bilisme, og værkstedet påtog sig gerne at reparere de automobiler, der i voksende tal fra midten af tyverne kom til byen.

En anden teknisk nyskabelse - elektriciteten - interesserede ligeledes Valdemar Christensen. Han opbyggede således en el-generator, som han udnyttede i sit værksted. Generatoren blev på et tidspunkt opstillet i byens første og eneste elektricitetsværk, som havde til huse i en bygning ved Ingstrupvej umiddelbart nord for købmandsgården. De første installationer til elektrisk belysning i Hjermitslev blev også udført af Valdemar Christensen.

Installation af oliefyr var der endnu ikke nogen i byen, der drømte om - og dog - i smedjens store kakkelovn var i siden indført et tyndt rør, der dråbevis fra en højtsiddende tank lod spildolie nære flammerne i den hede ovn.

Som det vil forstås, var Valdemar Christensen både dygtig og fremsynet, og han påtog sig med forkærlighed de mest krævende og forskelligartede opgaver. Stor hjælp havde han af Thøger Nielsen, som blev hans svigersøn. Også Thøger var en dygtighed og i besiddelse af teknisk snilde. Hertil kom, at han havde vid og en legendarisk slagfærdighed.
 

1946 - 1964 smedemester Chr. H. Nielsen (1920-1964)
I smed Chr. H. Nielsens tid blev smedjen i endnu højere grad end tidligere til et maskinværksted, og landmændenes øgede brug af mange forskellige slags landbrugsmaskiner dannede grundlag for, at Nielsen i 1951 udbyggede værkstedet med en udstillingshal, hvorfra han solgte nye landbrugsmaskiner. I 1964 døde Chr. H. Nielsen 44 år gammel. 
1964 - 1988  forretningsindehaver Ester Nielsen (enke efter CHN)
Hustruen Ester Nielsen førte forretningen videre med en af svendene, Poul Christensen, som bestyrer. I slutningen af 1970'erne overtog sønnen Mogens Nielsen jobbet som bestyrer. Mogens er uddannet i forældrenes virksomhed. 1979-80 opførtes en ny udstillingshal på Assenbækvej over for Lunden. I 1988 overdrog moderen firmaet til sønnen.
1988 - 1993 traktor- og maskinforretningsindehaver Mogens Nielsen 
Mogens Nielsen driver Traktor- og Maskinforretningen indtil 1993, hvor økonomiske vanskeligheder gør, at firmaet må lukke. Det er nok for denne virksomhed, ligesom for flere andre virksomheder i Hjermitslev, at det er de større byers multi-firmaer, der overtager handelen. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.