Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 10

Matr.  14u Byggeår 1899
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1896 skøde fra Lars Jensen på matr. til Christen Jespersen kr. 1400.
1896-1922 Christen Jespersen er i 1899 den, der bygger hus på matr.
1922-1926 skøde på matr. og bygn. til skrædder Jørgen Jørgensen kr. 8500.
1926-1930 skøde til Jens Henriksen Lunde.
1930-1944 skøde til bødker Peder Chr. Lunde (fader til søn).
1944-195? skøde til bager og murer Niels Peter Nielsen,

N. P. Nielsens "Sæbehus" på adressen, Assenbækvej 10.

1896 Lars Jensen 
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1896-1922 Christen Jespersen
- pt. ingen oplysninger.
1922-1926 skrædder Jørgen Jørgensen
Skrædder Jørgensen må have boet forskellige steder i byen. I 1931-36 er han ejer af huset på Villabakken. Hvor han bor fra 1926-31 vides ikke.
1926-1930 Jens Henriksen Lunde
Jens Chr. Henriksen Lunde f. 1866 kom fra Gøttrup og blev i 1893 gift i Hjermitslev kirke med Maren Pedersen Kirkensgaard f. 1862. Hun var datter af P. Chr. Jacobsen og hustruen Mette fra "Kirkensgaard", gården lige over for Hjermitslev kirke. Parret overtog i 1904 Kirkensgaard efter Marens forældre og drev den til 1920, hvorefter de indtil 1925 driver manufakturforretningen "Londonmagasinet" (navnet er måske fra en senere ejer) på adressen Blæshøjvej 15. 
I 1930 køber de hus i Enkestræde - nu Thomas P. Hejlesvej 2. Maren Lunde bor her, indtil hun først i 1950'erne flytter ind på en stue i det nybyggede alderdomshjem i Hjermitslev "De Gamles Hjem".
1930-1944 murer, chauffør og sæbehusindehaver Peder Chr. Lunde

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Sæbehuset, Assenbækvej 10 (N. P. Nielsens forgænger)

Indehavere af sæbehuset var i en lang periode Thyra og P. Chr. Lunde (bedsteforældre til folketingsmand Jes Lunde). Lunde havde i sin ungdom været i Argentina. Han havde også en tid ansættelse som chauffør hos købmand Drustrup, men hovedbeskæftigelsen var dog murerarbejde. I et hus i haven var indrettet et røgeri, hvorfra røgen ofte krydrede kvarteret. Der var mange kunder. Havde man erhvervet sig en skinke eller haft held med ålefiskeriet gik vejen om ad Lundes røgeri, før man kunne hænge røgvarerne op på skorstenen. At have røgvarer i huset var et kærkomment alternatlv til at have sul i saltkarret.
Sæbehusets varesortiment var ikke omfattende. Håndsæbe og blød sæbe - brun og grøn - samt soda var sikkert det, der gik mest af. Men Persil dukkede på et tidspunkt op på hylderne, og navnet blev slået fast med syvtommersøm, da en flyver på den blå sommerhimmel over Vester Hjermitslev med kæmpestor røgskrift tegnede bogstaverne P E R S I L. Ikke kun nyttige og robuste ting som gulvskrubber og gulvklude var at købe i Sæbehuset - fru Lunde gav også byens damer og unge piger mulighed for at erhverve sig Eau de Cologne og 4711, pudder og læbestifter i flere nuancer.

1944-195? murer og sæbehusindehaver Niels Peter Nielsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Sæbehuset, Assenbækvej 10

Efter Chr. Lunde overtog N. P. Nielsen, der tidligere havde haft bageriet på Alstrupvej, sammen med sin kone Kathrine Sæbehuset og røgeriet. Også murervirksomheden kunne N. P. Nielsen påtage sig. Der var ikke større travlhed i forretningen, end at fru Nielsen havde tid til at udføre de allerfineste broderiarbejder, som blev bragt til salg gennem en broderiforretning i Ålborg. Også N. P. Nielsen havde været en tur i Amerika i sine unge dage.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.