Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 11

Matr.   13o + 13t Byggeår  1905
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1908 skøde på matr. 13o fra gdr. Anders Andersen (Thise) til karetmager Ole Chr. Olesen af V. Hjermitslev (kr. 800).
Ifl. www.OIS.dk - Erhvervs- og Byggestyrelsen er huset bygget i 1905, hvilket ikke rigtig passer med Skøde- og Panteprotokollen.
1908 - 1917
karetmager Ole Chr. Olesen af V. Hjermitslev.
1917-1948
skøde på matr. og bygninger til karetmager Christen Johansen Kristensen af Vægger (kr. 7000). I 1921 tilkøber karetmager Kristensen matr. 13t af gdr. Anders Andersen (kr. 500).
1948-1975 eller 76
karetmager Simon Justesen.
1975 eller 76
- ? smede- og maskinmester Mogens Nielsen.

Karetmager Ole Chr. Olesen med kone, barn og karetmagersvend. 

1908 gdr. Anders Andersen Thise 

Anders Andersen Thise var ejer af gården - beliggende bag smedien på adressen Assenbækvej 9a. Anders Andersen Thise var den, der udstykkede og solgte husparcellerne fra smedjen og øst på - på nordsiden af Assenbækvej. Anders Andersen Thise var far til syerske Laura Thise Andersen og lillebilvognmand Chr. Thise Andersen.
1908 - 1917 karetmager Ole Chr. Olesen 

Det er, som det fremgår, familien Olesen, der ses på billedet ovenfor.
1917 - 1948 ca. Chr. Johansen Kristensen af Vægger 


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Karetmagerværkstedet, karetmager Kristensen, Assenbækvej 11 

Karetmagermester Kristensen har formentlig oprettet virksomheden på det tidspunkt, da banen blev anlagt. Der var et behov for fremstilling og reparation af hestetrukne køretøjer til landbruget. Først og fremmest var det arbejdsvogne, der var brug for, men også jumber brugtes i et vist omfang. Køretøjerne fremstilledes i et nært samarbejde med smeden, og hvis det drejede sig om jumber med sadelmageren og maleren, der begge havde etableret sig i byen.

Værkstedsbygningen var placeret ved beboelseshusets vestside. Øst for beboelseshuset lå en bygning, der var indrettet til vognopbevaring. Her var endvidere karetmagerens trælager at finde på loftsetagen under en trempel-tagkonstruktion. Svære planker af eg og bøg fyldte godt op på loftet, men der var dog plads til, at karetmagerens søn og hans legekammerater havde mulighed for at afvikle nogle af byens børn særdeles velbesøgte cirkusforestillinger, der dog - så vidt det erindres -  var af svingende kvalitet...

Tiderne skiftede - landbrugets vogne fik gummihjul, og folk fik smag for ispinde - så karetmageren optog en produktion af isskabe. Det håndværksmæssige trådte i baggrunden. Der blev tale om fabrikationsvirksomhed. Isskabe i massevis blev til i karetmagerværkstedet, men en dag var der ikke mere brug for isskabe - nu var det køleskabe, der efterspurgtes...

1948 - 1975-76 karetmager Simon Justesen 

Familien Justesen flyttede til Hjermitslev nogle få år efter krigen. Simon Justesen arbejdede de første år som karetmager i eget værksted, men da karetmagerhåndværket efterhånden forsvandt, lod han sig ansætte i en udenbys virksomhed. 
Mange, der var børn og unge i 50'ernes Hjermitslev, husker Justesens børn - den ældste Julle, Jytte, Ingrid, Simon og efternøleren Ulla.
I den vestre ende af Justesens hus var der et lokale med en selvstændig forretning - måske karetmagerens tidligere udstillingslokale. Her var der i en årrække omkring 1950 en damefrisør - og senere i 1970'erne en iskiosk. Her lavede fru Justesen nogle særlig gode isvafler. som folk kom langvejs fra for at købe.
Karetmager Simon Justesen døde sidst i 1970'erne og fru Gerda Justesen døde i 1988. Julle, Ingrid og Simon er bosat i Københavns-området, Jytte bor i Brønderslev og Ulla bor i Støvring.
1975-76 - Smedemester Mogens Nielsen 

Mogens Nielsen er søn af Esther og Chr. H. Nielsen fra Traktor- og Maskinforretningen på adressen Assenbækvej 9. 
Mogens Nielsen driver forretningen videre efter faderens død indtil 1993, hvor økonomiske vanskeligheder gør, at firmaet må lukke. Det er nok for denne virksomhed, ligesom det er for flere andre virksomheder i byen, at firmaer i de større byer overtager handelen. 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com