Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 12

Matr.   14v (14o) Byggeår  1899
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1892 skøde på matr. 14v + 14o fra bødker Lars Jensen til Jens Peter Poulsen (kr. 860).
1895 JPP frasælges matr.14o til Villads Peter Andersen Engelund - og matr. 14v må være gået tilbage til bødker Lars Jensen, idet hans enke meden for videresælger denne.
1900 ifl. realregistret sælger enke efter bødker Lars Jensen, Else Marie Olesen, matr. 14v + hus til Chr. Ribergaard Simonsen. Hvordan hun/ægtefællen bødler Lars Jensen igen er blevet ejer af matr. 14v vides ikke, men det kunne tænkes, at de sammen med ejeren af matr. Jens Peter Poulsen (se ovenfor) i fællesskab har finansieret husbyggeriet i 1899, og det så er blevet bødker Lars Jensens enke, der er blevet sælgeren.
1900-1910 skøde til Chr. Ribergaard Simonsen.
1910-1915 CRS videresælger i 1910 matr. + hus til hotelejer C. Flensted. L. B. Larsen, Manna er også involveret i videresalg til nedenstående købmænd i 1915.
1915-1917 skøde på matr. og bygninger til S. Rødbro-Schytte, Thøger Thomsen og J. C. Christiansen alle købmænd af Hjermitslev (kr. 7750).
1917-19?? skøde på  matr. 14v og bygninger fra ovennævnte købmænd til Peder Edvard Mortensen af Alstrup (kr. 7500).

billede kommer!

1892 bødker Lars Jensen vedr. matr. 14v+14o
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, og derfor begyndte at sælge af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1892 Jens Peter Poulsen
- pt ingen oplysninger.
1895 Villads Peter Andersen Engelund køber matr. 14o

Anders Engelund var noget af en spekulant, idet han var involveret i mange handler med grunde i de år byen opstod, således også i forhold til denne sides matr.  
Anders Engelund var gift med Inger Marie Nørgaard fra den sydlige Abildgaard i Alstrup. Af E. Føns' lokalhistoriske oplysninger fra Alstrup fremgår det, at Anders Engelund som 20-årig nedsatte sig i Hjermitslev som skrædder. Han var ud af den kendte skrædderslægt fra Thise. Han har antagelig bygget huset på Blæshøjvej 15 og ant. også boet og haft værksted her. I 1911 overtager han og Inger Marie hans fødehjem i Thise. Denne ejendommen videresælger han i 1921 til forfatteren Jens Thise, og parret køber en gård i Manstrup, Han herred, men allerede i 1926 flytter de til Løkken, hvor de bygger huset, Engelundshus på Harald Fichersvej. Hustruen Inger Marie var i hendes levetid en kendt person i Vendsyssel. Hun havde en digterisk sans, skriver E. Føns, og det var ikke så få af hendes digte, der fandt optagelse i Vendsyssel Tidende.

1900-1910 Christen Ribergaard Simonsen

Snedker Chr. Ribergaard bliver år 1900 ejer af huset Assenbækvej 12. I 1910 overgår huset via et fogedudlægsskøde til hotelejer C. Flensted. Laura og Chr. Ribergaard flytter så i 1913 til huset Blæshøjvej 11. Et hus som Laura har overtaget efter sine forældre.
Chr. Ribergaard Simonsen (navnet Simonsen fødenavnet, Ribergaard er ant. et købt navn) er født i Alstrup. Han er født i et nu ikke længere eksisterende hus, der var beliggende allersydligst på østsiden af Alstrupvej. Faderen var snedker og hed Chr. Simonsen. Det var i tilslutning til hans hus, der omkring 1890 blev bygget et forsamlingshus og en bolig til adventistmissionæren Broder Matteson. Der var i Alstrup på det tidspunkt stor tilslutning til denne trosretning. 

1910-1915 hotelejer C. Flensted via fogedudlægsskøde 

L. B. Larsen af Manna er også involveret i videresalg til nedenstående købmænd.

1915-1917  S. Rødbro-Schytte, Thøger Thomsen og J. C. Christiansen alle købmænd af Hjermitslev .

- som det fremgår ovenfor, spekulerer de tre købmænd ved dette huskøb i byens blomstrende udvikling, men taber ved salget penge på satsningen.

1917-1941 Peder Edvard Mortensen af Alstrup.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Smedemester P. Mortensen (Assenbækvej 12)

Smedemester P. Mortensen ejede smedien i de fleste af mellemkrigsårene. I smedien blev beskæftiget flere svende, og to af sønnerne - Ejler og Børge - lærte også her smedehåndværket.

Alle former for smedearbejde kom til udførelse i denne smedie. Reparation af landbrugets maskiner og køretøjer udgjorde en væsentlig del af arbejdet, men også skoning af de mange heste, der blev benyttet af egnens landbrugsbedrifter, foregik her og fyldte godt op i arbejdsdagen.

I et samarbejde med karetmager Kristensen, der havde værksted vls á vis, fremstilledes landbrugsvogne. I den forbindelse var det en attraktion, når smedene i et snuptag lagde en snært tilpasset, rødglødende jernring omkring et af karetmagerens vognhjul, og småflammer og røg resolut blev dræbt med et par spølkumme vand, så dampen hvæsede, mens ringen sluttede sit jerngreb. Man følte som tilskuer til denne dramatiske proces, at smedenes gud Vulcan havde været til stede.

En meget tragisk begivenhed indtraf, da smedemester Mortensen en aftenstund under deltagelse i Algangen i 1941 sank bevidstløs om og umiddelbart efter afgik ved døden.

Smed Peter Edvard Mortensens enke viderefører smedien. Sønnerne Børge og Ejler er uddannet i faderens smedie og arbejder fortsat i en årrække som smede her.

Efter moderens død i 1985 bor smed Ejler Mortensen alene i huset som pensionist. 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.