Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

 Assenbækvej 13

Matr.   13u + 13p Byggeår  1922
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1922 - skøde fra gdr. Anders Andersen til pens. førstelærer Erik Jensen på matr. 13u (kr. 1000). 
1922-1937 - pens. førstelærer Erik Jensen: Det er ham, der lader huset bygge.
1923 - tilkøber Erik Jensen af gdr. Anders Andersen Thise matr. 13x + 13p (kr. 1600). 
1936 - frasælger Erik Jensen matr. 13p til svigersønnen automekaniker Thøger Nielsen.
1937-1959 - skøde til vejassistent Jens Nielsen Jensen.
1959 - skøde til arbejdsmand og kirkeværge Chresten Trudslev og hustruen Edith, der stadig bebor huset.

Billedet er fra 2005 og på det tidspunkt er det Edith og Christen Trudslev, der bor i huset.

1922 gdr. Anders Andersen Thise 

Anders Andersen Thise var ejer af gården - beliggende bag smedien på adressen Assenbækvej 9a. Anders Andersen Thise var den, der udstykkede og solgte husparcellerne fra smedjen og øst på - på nordsiden af Assenbækvej. Anders Andersen Thise var far til syersken Laura Thise og lillebilvognmanden Chr. Thise.
1922 - 1937 pens. lærer Erik Jensen (1852-


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Vejassistenten (Assenbækvej 13)

Før Jens Nielsen, der var vejassistent ved Hjørring Amt, og dennes hustru boede i huset, var det bolig for førstelærer Jensen, der var far til maleren Axel P. Jensen (1885-1972) og forfatteren Bernhardt Jensen.


Under "Artikler" øverst på siden kan der findes erindringer fra lærer Jensens barnebarn, Bodil Vibe-Petersen. Hun beretter om barndommen i Hjermitslev i 1920'erne, om hjemmet hos smed Valdemar Christensen og hustruen Johanne, der var datter af lærer Jensen, som historien også omhandler.
1937 - 1959 vejassistent Jens Nielsen Jensen (1874-1958)


Som det fremgår ovenfor, var Jens Nielsen vejassistent ved Hjørring amt. Det fremgår af en avisnotits ved hans død, at han allerede som 22-årig kom i amtsvejvæsnets tjeneste. Før han og hustruen Kirsten (1872-) flyttede ind i huset på denne sides adresse i 1937, boede han flere andre steder i sognet. Det var Jens Nielsen, der i 1905 byggede huset på adressen, Blæshøjvej 5, der hvor træhandler Jens Andreasen senere kom til at bo. Jens Nielsen blev, mens han boede der, Vester Hjermitslevs første telefoncentralbestyrer. Han må have været en aktiv mand, for udover centralbestyrerjobbet og fortsat ansættelse ved vejvæsnet, ernærede han sig også som barber. I 1915 flyttede han og hustruen til ejendommen Elmely vest for stationsbyen, hvor de boede, indtil de købte huset på Assenbækvej. Mens Han boede i Elmely fejrede han i 1935 sit 40-års jubilæum som vejassistent.
Det oplyses i avisen, at Jens Nielsen pludselig døde uden forudgående sygdom i sit hjem den 15. april 1958.

Under "Udklip" og "Billeder" ovenfor materiale vedr. Jens Nielsen Jensen.

1959 - Arbejdsmand og kirkeværge Christen Trudslev og hustruen Edith.


Chresten Trudslev var en af gdr. Jens Trudslevs sønner. Han døde den 28. april 1999. Hustruen Edith bor stadig i huset sammen med sønnen OveTrudslev. 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.