Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 14

Matr.   14c Byggeår 1910 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1906 skøde på matr. fra Oluf Hedegaard til Peder Jørgensen (kr. 1500).
1906-1916 skøde hos Peder Jørgensen.
1916-1924 skøde på matr. og bygn. til slagler Martin Christensen (5000).
1924-1924 skøde til handelsmand Esben Hansens enke Kirstine Hansen (kr. 15.000).
1924-1932 skøde til gdr. Valdemar Bertelsen, Ulvshøj fra Serritslev (kr. 12.000).
1932-1940 ca. skøde til slagter Jens Pedersen.
1940 ca.-1952 skøde til slagter Laurits Jensen.
1952 skøde til slagter Knud Jørgensen og hustruen Else.
1984 - Knud Jørgensen lukkede butikken i slutningen af 1983 eller i begyndelsen af 1984, men blev boende i huset indtil sin død i 2004.

1906 Oluf Hedegaard 
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen, købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet kom til at tjene mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
1906 - 19116 Peder Jørgensen

- pt. ingen oplysninger

1916 - 1924 slagter Martin Christensen

- pt. ingen oplysninger

1924 - 1924 handelsmand Esben Hansens enke Kirstine Hansen

- pt. ingen oplysninger

1924 - 1932 Valdemar Bertelsen, Ulvshøj af Serritslev

- pt. ingen oplysninger

1932 - 1940 ca. slagter Jens Pedersen

Slagter Pedersen flyttede efterfølgende til en ejendom vest for stationsbyen på adressen Blæshøjvej 73.

1940 ca. - 1952 slagter Laurits Jensen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Slagterforretning. Slagter Laurits Jensen, Assenbækvej 14 - (Slagter Jørgensens forgænger)

Indehaver af forretningen indtil 1952 var Laurits Jensen. Fra 1932 til besættelsestiden ejede Jens Pedersen slagterforretningen.

Slagteriet var indrettet i udhuset. Man forarbejdede selv råvarerne, og kunne i butikken sælge hjemmelavede pølser, leverpostej o.s.v.

Havde man været heldig på jagten og skudt en hare  eller man havde været uheldig på landevejen og kørt en hare over, så påtog slagtermesteren sig også at gøre sådan en klar til stegeovnen.

1952-2004 slagter Knud Jørgensen

Else og Knud Jørgensen havde slagterforretning i mange år. Else Jørgensen døde allerede i 1977.  Knud Jørgensen lukkede butikken i slutningen af 1983 eller i begyndelsen af 1984, men blev boende i huset indtil sin død i 2004.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com