Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 17

Matr.   13x Byggeår  1930
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1930-1936 købmand J. Drustrup
1936-195? lillebilejer Emil Andersen.
195?-19?? Dagny og Jens Poulsen Jensen

Billedet er fra 2005.

1930-1936

Købmand J. Drustrup lod huset bygge. Byggematerialet kom delvis fra gården Hjertholm, hvor et aftægtshus i havepartiet øst for stuehuset var blevet fjernet. Huset har antageligt været lejet ud i de seks år indtil Drustrup sælger det til vejarbejder Emil Andersen.
1936-195? lillebilejer Emil Andersen


Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Lillebil - Radio -Skotøj -Vask (Assenbækvej 17)

I stueetagen havde lillebilvognmand Emil Andersen, der også var radioreparatør, til huse, og på førstesalen boede skomager Kresten Pedersen og Stense Hansen.

Stense Hansen var en flink og meget benyttet vaskekone, og Kresten Pedersen var ihærdig med skoreparationsarbejdet. Han præsterede, når han manglede sålelæder, at tage turen til fods til garver Klitgaard i Nr. Sundby for at hente ny forsyning - en dagsmarch på 60 km...

4. 8. 1934 - anbefaler Emil Andersen tlf. 4 sig i Hvetbo Herreds Avis som radioreparatør og sælger af nye apparater.
195?-19?? Dagny og Jens Poulsen Jensen 

Jens Poulsen Jensen var bror til Arild Poulsen, Blæshøjvej 29 og Poul Jensen Poulsen - kogekone Anna Poulsens mand, Alstrupvej 11. 

Oplysninger via mail fra Conny Pedersen:

Dagny er født d. 10-9-1933 hendes mor og far hed Emma Kristine Kristensen og Marius Pedersen
Jeg tror ikke at Dagny er født på Trekroner, men de er flyttet til Trekroner før Dagny skulle i skole
Emma´s mor boede også på Trekroner hun hed Julianne navn på manden kommer en anden gang, derfra kom Gerda der var lige så gammel som Dagny og de fuldtes ad i skole og havde også omgang med hinanden på deres ældre dage.Der boede på den tid boede 3 familier tæt på hinanden. Dagny Elisabeth Kristensen blev født på Langbak i 1933 og var enebarn i 12 år, så kom der 6 børn tæt på hverandre Villy,Henry,Harry, Betty,Tommy,Charly så de var mange i det lille hus, men det var
man jo dengang, men det lyder altid til at der var liv og glade dage. Dagny blev gift med Verner Jensen
i 1955 og de har ingen børn. Dagny fik kræft som 20 årig men hun tog gerne sine søskne på ferie, og da Dagny´s søskne fik børn, har hun også taget sig meget af dem især Betty´s børn. Betty
og Mogens købte huset ved siden af Emma og Marius. De boede der også, da vi købte Emma og Marius
hus i 1986. Siden er de så blevet skilt så nu bor Mogens der og Betty bor i Saltum, Charly bor i Brovst,
Harry bor i Brønderslev,Tommy og Henry bor i omegnen af Jels, der ligger i Sønderjylland. Villy bor på Sjælland ved Køge, Dagny har boedet det meste af sin tid i og omkring Pandrup. De boede i Vester Hjermitslev på Assenbækvej 17 llige over for bensintanken. Også i huset lige efter Kroen i Cement støberhuset boede de en kort tid, hvorefter de så flyttede til Pandrup igen.  Dagny boede de sidste 22 år på Kingosvej lige bag børnehaven. Dagny var altid fuld af ider og interressede sig for haver og holdt  altid sin egen have meget fint.
Hun lærte også flere af børnebørne at strikke og hækle,og i det hele taget at bruge deres hænder kreativt,
og børnene elskede hende. Det var lidt for denne gang, der kommer sikkert mere, men hvis der noget, du vil vide, kan du bare prøve at skrive til mig, så snakker jeg lige med Harry eller nogle af de andre. Jeg prøver lige at få en snak med Inger Munkholt, det er sat i gang, så jeg venter.
Med venlig hilsen
Harry og Connie Pedersen

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com