Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 20

Matr.  14bt+50q  Byggeår  1951
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

- hvorfra matriklerne er udstykket vide pt. ikke.

1951- 1986 pens. bager Anton Nielsen og hustru Julie.
Anton Nielsen (1893-1982) var født i Thise og hustruen Julie (1899-1986) stammede fra Mejlskov på Fyn. Anton Nielsen, havde lært bagerfaget i Oluf Hedegaards bageri (se Blæshøjvej 2). Efter udstået læretid i 1911 rejste han til Minneapolis i USA, hvor han i otte år arbejdede som bagersvend. Under 1. Verdenskrig valgte han at deltage på de allieredes side og blev soldat i den amerikanske hær, som han fulgte til Frankrig. Ved forsyningstropperne gjorde han tjeneste som bager, og her kom han ud for en arbejdsulykke. På et lager skred en stor stabel melsække ned over ham. Konsekvensen var, at hans ene ben måtte amputeres. I 1920 vendte Anton Nielsen hjem fra USA. Han var forinden blevet udstyret med en benprotese. 
I 1921 overtog Julie og Anton Nielsen bageriet i Hjermitslev, men måtte antagelig af økonomiske grunde allerede afhænde det igen i 1922.

Efter nogle år på Fyn, hvor parret havde haft et bageri i Harndrup etablerer de sig igen i Hjermitslev, hvor de drev bageri og forretning på Blæshøjvej 2, indtil sønnen Arne tog over i 1951. I adskillige år herefter arbejdede Anton Nielsen dagligt i sønnens bageri.
Årene i USA havde haft stor betydning for Anton Nielsen, og han bevarede livet igennem kontakterne til kammeraterne derovre. I en årrække var Anton Nielsen vicekommandør i den amerikanske sammenslutning af krigsveteraner "American Legion", der blev stiftet i 1919. 
Efter 1. Verdenskrigs afslutningen modtog Anton Nielsen en form for pension fra den amerikanske stat på grund af hans krigsskade. Denne pension var indefrosset under 2. verdenskrig, hvilket bevirkede, at bageren efter krigen modtog et større beløb. 
I 1951 flyttede Julie og Anton Nielsen som pensionister ind i den nybyggede villa "Liberty" på adressen Assenbækvej 20. I 1965 var Julie og Anton Nielsen på deres store amerikarejse, hvor de besøgte kammeraterne fra Antons ophold her i årene omkring 1 Verdenskrig.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.