Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 24

Matr.   14d Byggeår 1918
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

Der har ant. været hus på matr. før 1915.
1915 skøde fra Oluf Hedegaard - kr. 1500.
1915-1918 smed Hans Peter Olesen.
1918-1941 pens. gdr. Peder Chr. Christensen Bach.
1943-194? vognmand Ingeman Iversen
194?-19?? pens. gdr. Martin Larsen.
19??-19?? pens. gdr. Chr. Esbensen.
19?? Bager Ejner Pedersens datter Susanne.

Billedet er fra 1917 - de to mennesker er smed H. P. Olesen og hans hustru. Til venstre på billedet ses den gamle ejendom med beboelse i højre ende.
Bygningen med den hvide gavl er H. P. Olesens forsamlingshus - se nedenfor.

1915 Oluf Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej og på sydsiden af Assenbækvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen, købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet kom til at tjene mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.

Der er ved Oluf Hedegaards handel i dette tilfælde ikke bare tale om en udstykket grund, men om en ejendom med jord og bygninger. 
Oluf Hedegaard er på dette tidspunkt ikke længere bosat i Hjermitslev, idet han i 1913 har købt en større gård "Fredenslund" i Mergelsbæk ved Kaas. Men han handler åbenbart fortsat med grunde og som her også med ejendomme.

1915-1918 smed Hans Peter Olesen (Smed-Peter)
Det er smed-Peter, der har bygget forsamlingshuset, der ses til højre på billedet ovenfor. Med hvilket formål han har bygget huset, vides ikke, men sikkert er det, at forsamlingshuset i perioden 1915-17 var baptisternes første mødesal i Hjermitslev, indtil - I/S Baptisternes Forsamlingshus - købte huset på adressen Blæshøjvej 43 og de næste mange år havde mødesal her. 
Det fremgår af billedmateriale fra Egnssamlingen i Saltum, at Smed-Peter hovedsageligt arbejdede som brøndborer - det fremgår også, at Smed-Peters ejendom var beliggende på Kongevejen - det var betegnelsen for Assenbækvej-Blæshøjvej først i 1900-tallet og tidligere.

Kilde vedr. "H. P. Olesens forsamlingshus", som det hedder i baptisternes historiske kilder: det er Villiam Nielsen, Mylius Erichsensvej 65k-st., 9210 Aalborg SØ, som har oplyst dette på baggrund af historisk materiale fra baptistbevægelsen i Ingstrup og Hjermitslev.

1918-1941 pens. gdr. Peder Chr. Christensen Bach (1871-1941)
Marie (1876-1941) og Peder Bach var i perioden 1906-1917 ejere af den søndre Skovbygaard. På årstallene ser det ud til, at de omgående efter købet af ejendommen på denne side har ladet forsamlingshuset - baptisternes forsamlingssal - fjerne og på samme sted ladet bygge et fint og arkitektonisk usædvanligt nyt beboelseshus med navnet "Skovbyhus". Det var den kendte murermester Anton Kristensen, der havde tegnet og bygget huset.

Under "Artikler" ovenfor har Karen Pedersen, Kås fortalt om Marie og Peder Bach. Karen Pedersen var datter af manufakturhandler Peter Rasmussen, Vester Hjermitslev. 

1943 vognmand Ingeman Iversen

- ingen opl. - se i udklip.

1941-19?? pens. gdr. Martin Larsen (Martin Lawsen)
Martin Larsen har været ejer af Damgaarden - gården, der er beliggende på adressen Ingstrupvej 46. Denne gård overgår i 1939 Martin Larsens nevø, den 19-årige Niels Larsen af Vrensted. Han bliver senere i 1945 gift med Grethe Thomsen, datter af handelsmand Jens Thomsen, Blæshøjvej 28.
I Martin Larsens tid i Skovbyhus var der af og til lejere i lejligheden på tagetagen. I 1953-54 boede Ester og Svend Nissen i lejligheden. De havde tidligere boet i huset, kaldet "Blækhuset", på Assenbækvej. Det hus havde de solgt og boede midlertidigt i taglejligheden hos Martin Larsen, indtil deres nybyggede hus på Eranthisvej 7 bliver færdigt.
19??-19?? pens. gdr. Chr. Esbensen fra gården Møllegrøften i Stavad.
Gdr. Chr. Espensen og hustru er forældre til Bager Ejner Pedersen kone Lilly. 
19?? Bager Ejner Pedersens datter Susanne og hendes mand.
Så vidt vides er de næste ejere af "Skovbyhus" Chr. Esbensens barnebarn, Susanne Pedersen og hendes mand.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.