Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 41 

Matr. 30c Byggeår 1931 
Nyt hus 2006 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

Matr. 30c er udstykket i 1897 fra matr. 30.

1897 skøde på matr. fra Anton Eriksen til Niels Chr. Pedersen kr. 2619.
Huset er ant bygget i 1910-20. Bygherre kendes ikke
1930'erne
Peder Chr. Pedersen (wust Pi Chresten)
1940'erne Martin Trudslev

Hvem der senere har boet i huset vides heller ikke. En periode i 1950'erne boede Katrine Bak i en lejlighed på førstesalen. KB var enke efter Peder Bak (långe Pi'Bak). 

Huset er nedrevet i 2006.

1897 Anton Eriksen
AE har udstykket matriklen fra matr. 30, der formentlig var en gård i V. Hj.  
1897 - 1??? Niels Chr. Pedersen
Om NCP har bygget hus på grunden eller senere videresolgt matr., vides ikke. Det sidste er sandsynligt, idet der var meget gang i køb og salg af matr. til bebyggelse i stationsbyens første år.
NCP udstykker omk. 1920 matr. 30ak+al - Assenbækvej 47+49. 
1930'erne Peder Christian Pedersen
Karen Pedersen, Kås - datter af manufakturhandler Peter Rasmussen, V. Hj. - husker, at manden, der boede i huset i 1930'erne, kaldtes "Wust Pi'Christen". Han kørte rundt på sin cykel og solgte knapost, som han havde i en kurv på bagagebæreren. 
1940'erne Martin Trudslev
Ifl. Inga Trudslev, V. Hj. var Martin Trudslev bror til hendes svigerfar gdr. Jens Trudslev, V. Hj. Martin Trudslevs kone hed Christine og var søster til Martin Larsen (Lawsen), der boede i ejendommen på Assenbækvej 24.
Herefter kendes ejerne ikke. Huset er nedrevet i 2006, og nyt hus er bygget.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.