Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 47 

Matr. 30al    Byggeår 1927 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1920/21 matr. 30al er sammen med matr. 30ak udstykket fra matr. 30c tilhørende Niels Chr. Pedersen. PÅ matr. 30ak byggedes huset på adr. Assenbækvej 49.
1925
En senere ejer, Othea Jensen på adr. As. 49  frasælger denne matrikel 30al til cementstøber Aksel Chr. Nielsen for kr. 600.
1927 Det kan være ACN, der bygger hus på matr.
19?? Peder Larsen (Pi'Lawsen)

Assenbækvej 47. I 1950'erne beboet af Peder Larsen.

1920/21 Niels Chr. Pedersen
- NCP udstykker matr. fra matr. 30c/se Assenbækvej 41+49.
Der er ingen oplysninger vedr. personen.
1925 Chr. Jensens enke, Othea Jensen, f. Nielsen af Tranekær
- ingen oplysninger.
1925 cementstøber Aksel Chr. Nielsen
Køber denne matr. 30al fra ovennævnte enke. Det kunne være ACN, der bygger hus på matr. Da nedennævnte Peder Larsen var en ældre mand i 1950'erne kunne han have været husets næste ejer.
19?? Peder Larsen (Pi'Lawsen)
Martin Larsen huskes som en ældre mand, der havde ansvar for pasning af Lundens haveanlæg m.m. Han boede sammen med to halvvoksne piger, som måske var hans børnebørn. Hans kone var ant. død.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.