Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 49 

Matr. 30ak+(30al)   Byggeår 1920 
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1920/21 matr. er udstykket fra matr. 30c.
1920/21 Bygherre: træhandler Niels Chr. Vestenbæk af Hjørring.

1920/21 - skøde på matr. fra Niels Chr Pedersen til træhandler Niels Chr. Vestenbæk af Hjørring - kr. 800.
1923 - skøde på matr.+bygn. fra NCV til Albert Nielsen af Jerslev - kr. 7.625.
1925 23/1 - skøde fra AN til Chr. Jensens enke, Othea Jensen f. Nielsen af Tranekær kr. 8200.
1925 23/1 - frasælger OJ matr. 30al til cementstøber Aksel Chr. Nielsen - kr. 600.
1925 3/4 - skøde på matr. 30ak+ bygn. fra OJ til landpost Christen Andersen Jørgensen kr. 8150.
1951 Jørgen Munkholt

1920/21 Niels Chr. Pedersen
- NCP udstykker matr. fra matr. 30c/Assenbækvej 41.ingen oplysninger vedr. personen.
1920/21-1923 Niels Chr. Vestenbæk af Hjørring
NCV bygger huset, og det får navnet "Bæksminde".
1923-1925 Albert Nielsen af Jerslev
- ingen oplysninger.
1925-1925 Chr. Jensens enke, Othea Jensen, f. Nielsen af Tranekær
- ingen oplysninger.
1925 cementstøber Aksel Chr. Nielsen
Køber den ene matr. 30al. Som huset Assenbækvej 47 er bygget på.
1925 - ? landpost Chresten Andersen Jørgensen
CAJ var en af de to landpostbude i Hjermitslev i 1920-30-40 og 50'erne. Han byggede i 1951 nyt hus på adr. Assenbækvej 31.
1950'erne pens. gdr. Jørgen Munkholt
Jørgen Munkholt og hustruen havde haft en gård, som en datter og svigersøn overtog. Gården er beliggende i krydset, hvor Langbakvej skærer Trekronervej.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.