Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 51 

Matr. 30ba  Byggeår 1932
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1932-1951 snedker og tømrer Martin Rolighed
1951-1954 forretningsfører Svend Nissen

Billedet er fra 1951-52.

1932-1951 Martin Rolighed
Vendsyssel tidende 2. marts 1975 - Dødsfald.
Fhv. snedker og tømrer Martin Rolighed (1889-1975), De gamles Hjem, V. Hjermitslev, er død på sygehuset i Aalborg, 86 år gammel.
Martin Rolighed var født i Alstrup og var beskæftiget ved landbruget indtil han kom i snedkerlære hos hos tømrer og snedker Chr. Ribergaard, V. Hjermitslev. I over en halv snes år derefter var han formand for et firma, der beskæftigede sig med skorstensbyggeri i udlandet, og han var bl.a. i Rusland, Frankrig og England.
I 1930 vendte han tilbage til Danmark, og to år efter byggede han en bungalow på Assenbækvej i V. Hjermitslev. I 1934 blev han gift, hustruen hed Maren.

Indtil 1951, hvor ægteparret flyttede til Blokhus, var han beskæftiget ved husbyggeri og forefaldende reparationer på egnen, hvor man overalt satte pris på hans arbejde og hans rolige og behagelige måde at være på. I Blokhus var han mest beskæftiget ved sommerhusbyggeri.
For tre år siden flyttede han og hans hustru på De gamles Hjem i i V. Hjermitslev. Han overleves af hustruen.
1951-1954 Svend Nissen
Svend Nissen (1917 - ) er søn af mejeribestyrer Nissen fra Sønder Saltum mejeri. Han kom tidligt ud at tjene og var som skoledreng om sommeren hyrdedreng i Boelt-gården i Alstrup. Efter konfirmationen kom han i købmandslære hos købmand Rasmussen i Sønder Saltum. Som udlært blev han ansat hos købmand Drustrup i Hjermitslev, senere havde han ansættelser i Fjerritslev og Aalborg. Under krigen var han ansat hos en købmand i Frederikshavn, hvor han samtidigt dygtiggjorde sig på Handelsskolen. Da A/S Drustrup & Hansen efter direktør Axel Hansens pludselige død var uden leder, søgte og fik Svend Nissen stillingen.
Svend Nissen blev i 1945 gift med Ester Andreasen, datter af Marie og Jens Andreasen, træhandler og centralbestyrer i V. Hj.. Ester var uddannet i Peter Rasmussens manufakturhandel.
1954-19?? kvægavlsassistent Damsgaard
 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.