Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 1

Matr.  14k Byggeår  1898
Artikler Udklip Billeder

Manufakturhandlerparret Lis og Egon Pedersen

Lis og Egon Pedersen i 1984, hvor sønnen Claus overtager forretningen.

Andre ejere af hus og matrikel:

1875 får bødker Lars Jensen fra bagergården skøde på matriklen - ingen pris anført.
1888 overgår skødet på matr. til Anders Chr. Larsen, pris kr. 475.
1894 skøde på hus og matr. til frk. Kragelund, pris kr. 5.000.
1919 skøde på matr., manufakturforretning og beboelse til Niels Peter Rasmussen, pris kr. 16.000.
1956 skøde på samme til Lis og Egon Pedersen - tidl. bopæl i V.Hj., Blæshøjvej 15.
1984 skøde til Claus Pedersen overtager forretningen.
2012 skøde til Jammerbugt kommune
2012
december nedrives ejendommen.


Fru Elna Rasmussens forretningsoverdragelse til Lis og Egon Pedersen.

Lis og Egon Pedersen var fra 1947-1956 ejere af manufakturforretningen "Londonmagasinet" på adressen, Blæshøjvej 15. Efter Peter Rasmussens død i 1956 besluttede enken, Elna Rasmussen, i samråd med datter og svigersøn at tilbyde det unge manufakturhandlerpar fra London Magasinet, at overtage den noget større manufakturforretning på Torvet i byen. Lis og Egon Pedersen var interesseret i overtagelsen af forretningen. Det blev indgået aftale om en foreløbig forpagtning i10 år med senere forkøbsret til ejendommen. Lis og Egon Pedersen købte imidlertid forretning og beboelse flere år inden de 10 år var gået. 
Efter Peter Rasmussens død byggede enken, Elna Rasmussen, sammen med enken efter købmand Johan Drustrup et dobbelthus beliggende på hjørnet af Ingstrupvej og Eranthisvej. Dobbelthuset fik på grund af denne beliggenhed adresserne Ingstrupvej 9 (fru Kathrine Drustrup) og Eranthisvej 2(Fru Elna Rasmussen). På det tidspunkt, hvor Lis og Egon Pedersen overtog Rasmussens forretning var dobbelthus bare på tegnebrættet, så planen var, at fru Rasmussen blev boende i den hidtidige bolig indtil dobbelthuset var færdig til indflytning, men fru Rasmussen registrerede hurtigt, hvor besværligt det var for Lis og Egon Pedersen, at have bolig og forretning på to forskellige adresser og tilbød derfor parret, at hun flyttede ind i deres bolig på Blæshøjvej 15 indtil hendes nye bolig stod færdig. Det betød, at Lis og Egon Pedersen på grund af fru Rasmussens velvilje fik bolig og arbejdsplads samme sted hurtigt efter overtagelsen af forretningen.
1956-1984 Lis og Egon Pedersen

Manufakturhandler parret Lis og Egon Pedersen, der overtog Peter Rasmussens forretning i 1956 havde allerede på daværende tidspunkt bevist deres dygtighed ved at gøre London Magasinet til en god forretning på trods af, at de havde "den store Peter Rasmussen" på Torvet at konkurrere med. Det var således en klog beslutning, som familien Rasmussen tog, da de tilbød parret at overtage Peter Rasmussens manufakturforretning efter hans død i 1956. 
Lis og Egon Pedersen blev et højt respekteret og dygtigt par blandt andre af stationsbyens anden til tredje  generation af forretningsdrivende i byens historie. De formåede - ligesom Peter Rasmussen tidligere - at have et stort varelager og være modemæssigt med på noderne , så de i hele deres tid kunne fastholde den store kundekreds også fra de omliggende sogne.
Forretningen blev udvidet i 1980. Bygningerne fra den gamle brugs på Alstrupvej 2 blev købt, og her indrettedes en afdeling for salg af gardiner. 
1984 valgte Lis og Egon Pedersen at overdrager forretningen til sønnen Claus for selv delvis at gå på pension. PÅ dette tidspunkt var Vester Hjermitslev i gang med en affolkning, og beboernes handelen flyttedes mere og mere til større byers supermarkeder og forretninger.
 
1984 - 2012 Claus Pedersen

Claus Pedersen overtager forældrenes forretning i 1984. Det er på det tidspunkt, hvor landsbyer landet over og dermed også Vester Hjermitslev ændrer sig. Der er ikke længere basis for en stor og alsidig manufakturforretning i Vester Hjermitslev. Men det er jo sådan, at driftige mennesker altid finder nye veje. På det tidspunkt var stilen blevet sådan,  at ethvert nyt hus skulle have færdigsyede gardiner, og det samme skulle mange ældre hjem - i det mindste i stuerne. Gardinerne skulle hænge i pæne læg ned langs de store nye vinduer, som også de gamle huse i de år blev udstyrer med.
Claus Pedersen havde fingeren på pulsen, da han omdannede den gamle manufakturforretning, til en specialforretning for gardiner. Han satsede rigtigt og fik en blomstrende forretning ud af denne kloge beslutning om specialisering. 
I de gamle forretningslokaler og i vinduerne ud mod Blæshøjvej var der et hav af gardinstoffer udstillet sammen med forskelligt ophæng til de moderne gardiner. Lis Pedersen passede i en årrække telefon og forretningen, mens Claus Pedersen kørte rundt i et langt større opland end de nærmeste sogne og tog mål til og senere ophængte de bestilte gardiner.
Det har været et gode for Vester Hjermitslev, at familien Pedersen ved dygtighed og nye initiativer har formået at holde en af byens ældste forretninger i live en del år efter de fleste andre butikker i byen har lukket og slukket.
Men efter ca. 25 år løber tiden fra den gamle måde at drive forretning på. Ejendommen kan ikke sælges, derfor sælges bygninger mv. til Jammerbugt Kommune i 2012. 
Claus Pedersen vil herefter fortsat køre sit firma - Claus P Gardiner - fra adressen Løthvej 36, 9493 Saltum
Januar 2013 nedrives ejendommen.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com