Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 2

Matr.   14av Byggeår 1884
ombygget i 1970
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

18?? Bødker, landmand og folketingsmand Lars Jensen er ejer af gården beliggende Blæshøjvej 2.
19?? overtages gården af sønnen Oluf Larsen Hedegaard.
1919 skøde til Agnes Gregersen, der er enke efter bager Chr. Jensen Gregersen. Pris på matr. og bygninger kr. 18.000.
1921 skøde til bager Anton Nielsen af Thise, pris kr. 22.000
1922 skødet går tilbage til Agnes Gregersen, pris kr. 23.000.
1924 skøde til bager Chr. Mikkelsen og landmand Carl Mikkelsen af Bindslev, pris kr. 21.500.
1929 skøde overgår igen til bager Anton Nielsen af Thise, pris ukendt.
1951 skøde til Oda og Arne Nielsen (fra far til søn), pris ukendt.
1984 skøde til Elsebeth og Peter Nielsen (fra far til søn), pris ukendt.
Sidst i 1990'erne  sælges matr. og bygninger til andet formål end bageri.

Julie og Anton Nielsens bageri, som det så ud  omk. 1950.

18?? Bødker Lars Jensen

Lars Jensen var bødker og landmand i gården på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen har ved folketællingen i 1890 en alder på 56 år, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Larsen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger gårdens jord (matr. 14), der har en god beliggenhed i forhold til stationsbyens udbygning, nemlig på begge sider af Blæshøjvej på strækningen op til den gamle baneføring, og ligeledes de grunde på sydsiden af Assenbækvej - der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Udover den jord, der hørte til gårdens matrikel, kan man se af Hvetbo Herreds Skøde- og Panteprotokol, at Lars Jensen havde næse for sognets udvikling, idet han rundt omkring i sognet købte jordstykker op med en beliggenhed, der sandsynliggjorde videresalg som byggegrunde. 
"Lars Jensen, bødker", som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør - ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet" fra 1967. 
Myten fortæller, at det var Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning - og derfor begyndte at sælge af det. 

18??-1919 Oluf Larsen Hedegaard
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand Lars Jensen (se denne). Som det fremgår ovenfor, blev det Oluf Hedegaard og moderen, Else Marie Olsen, der blev sælgere af en del af de byggegrunde, som stationsbyens håndværkere og handelsdrivende kom til at bo på.
1894 indretter Oluf Hedegaard bageri i vestenden af gårdens stuehus. Det er antagelig hustruen, der står for bageriet sammen med en bagersvend og en lærling. Oluf Hedegaard selv driver landbrug fortsat. Det fremgår af en avis notits ved bageriets 100-års jubilæum i 1994, at Oluf Hedegaard var en af de første, der havde jerseykvæg.
I 1913 købte Oluf Hedegaard en større gård "Fredenslund" i Mergelsbæk ved Kaas. På dette tidspunkt - formentligt - bortforpagter han gård og bageri i Hjermitslev til bager Chr. Jensen Gregersen. Denne bager dør som forpagter, hvorimod hans enke, Agnes Gregersen, i 1919 køber matr. 14av med bageri og øvrige bygninger.
1919 Agnes Gregersen
Forinden bager Chr. Jensen Gregersens enke Agnes Gregersen i 1919 køber bagergården, har parret som nævnt ovenfor i en årrække haft gård og bageri i forpagtning fra Oluf Larsen Hedegaard.
Ved videresalg i 1921 til bager Anton Nielsen af Thise ved vi fra Hvetbo Herreds Skøde- og Panteprotokol hvilke ting, der indgik i handelen udover "mur og nagelfaste genstande". Der vil under "Udklip" ovenfor være en afskrift af denne inventarliste. 
1921 Bager Anton Nielsen
Anton Nielsen var født i Thise og hustruen Julie stammede fra Mejlskov på Fyn. Anton Nielsen, havde lært bagerfaget i Oluf Hedegaards bageri. Efter udstået læretid i 1911 rejste han til Minneapolis i USA, hvor han i otte år arbejdede som bagersvend. Under 1. Verdenskrig kom han med de amerikanske soldater til Frankrig, hvor han ligeledes gjorde tjeneste som bager. I den periode kom han ud for en arbejdsulykke. På et lager skred en stor stabel melsække ned over ham. Konsekvensen var, at hans ene ben måtte amputeres. I 1920 vendte Anton Nielsen tilbage fra USA. Han var forinden blevet udstyret med en benprotese. 
I 1921 købte Julie og Anton Nielsen bageriet i Hjermitslev, men måtte - antagelig af økonomiske grunde - allerede i 1922 tilbagesælge det til Agnes Gregersen. De vender dog stærkt tilbage til Hjermitslev igen syv år senere (se nedenfor).
1922 Bager Agnes Gregersen
Køber, som nævnt ovenfor matrikel og bygninger tilbage - om hun herefter forpagter bageriet ud eller driver driver det selv indtil 1924, hvor hun sælger det til nedenstående bager, vides ikke.
1924 Bager Chr. Mikkelsen og landmand Carl Mikkelsen af Bindslev
Ingen oplysninger vedr. CM og CM.
1929 Bager Julie og Anton Nielsen
Efter at måtte have opgive bageriet i Hjermitslev i 1922 (se ovenfor) bosatte parret sig på Fyn, hvor de havde et bageri i Harndrup. I 1929 etablerede parret sig på ny i Hjermitslev og havde bageriet her ind til 1951, hvor sønnen Arne og svigerdatteren Oda overtog bageriet - se Børge Thomasens beretning nedenfor.
Som det fremgår under "1922 bager Anton Nielsen" ovenfor rejste Anton Nielsen til USA før Første Verdenskrig. Oplevelserne og erfaringerne fra de år fik stor betydning for Anton Nielsen gennem hele livet. Han bevarede livet igennem kontakterne til kammeraterne derovre. Selv var Anton Nielsen i en årrække vicekommandør i den amerikanske sammenslutning af krigsveteraner "American Legion" - en organisation, der blev stiftet i 1919. 
I 1951 flyttede Julie og Anton Nielsen som pensionister ind i den nybyggede villa "Liberty" på adressen Assenbækvej 20, og i 1965 var Julie og Anton Nielsen på deres store amerikarejse, hvor de besøgte kammeraterne fra Antons ophold her i årene omkring 1 Verdenskrig.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 "Bageri (Blæshøjvej 2)

På hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej lå i sin tid en landbrugsejendom. På det modsatte hjørne skød et mejeri op. Gårdejerens intuition må have sagt ham, at hans hjørnegrund rummede muligheder for andet end landbrugsdrift. I hvert fald byggede han en ovn i stuehusets vestende og begyndte som bager.

I dette gårdbageri kom Anton Nielsen i lære som bager i 1906. Efter udstået læretid drog han til U.S.A. - deltog som amerikansk soldat i første verdenskrig - men vendte tilbage til Danmark og købte i 1929 bageriet i den lave, lange længe, hvor en beskeden, guldmalet trækringle ophængt over indgangen til butikslokalet tilkendegav, at her boede en bager.

Som det var tilfældet i mange af stationsbyens virksomheder gik sønnen - i dette tilfælde Arne - i sin fars fodspor, og bagerforretningen blomstrede - modsat hvad der skete med et flertal af de andre virksomheder i byen. Nye bygninger rejste sig, moderne bagerimaskiner installeredes - men om bageriet og bagerbutikken svæver stadig - her på tærskelen til årtusindskiftet - de samme dejlige dufte domineret af duften fra kaneliserede jødekager... en bagerbutik vil alle dage være noget særligt."

1951 Bager Arne Nielsen og hustruen Oda
Julie og Anton Nielsens søn Arne er uddannet i bageriet hos faderen. Han og Oda flytter ind i den gamle bolig med bagerbutik i den østre ende og bageri i den vestre. "Arnes bageri" bliver navnet på den nyrestaurerede bagerforretning. I 1970 bliver der bygget ny beboelse og forretning ud til Blæshøjvej. Se - under billeder - Oda i den flotte ny butik.
I 1984 overdrager Oda og Arne Nielsen bageri, beboelse og forretning til deres yngste søn Peter og hans kone Elsebeth. Oda og Arne flytter selv som pensionister til et nybygget parcelhus på adressen Ingstrupvej 24. 
1984 Bager Peter Nielsen og  Elsebeth 
I en årrække viderefører Peter og hans kone Elsebeth bageri og forretning. Men tiderne har ændret sig, der er ikke så mange forretninger tilbage i Hjermitslev, og flere og flere foretager deres indkøb i Brønderslev. I 1988 beslutter parret at lukke bageriet på alle hverdage, således at der kun bages til søndagssalget. Ugens andre dage fungerer bagerforretningen som brødudsalg for Nørgaards Bageri i Saltum. I februar 1994 overtager Peter og Elsebeth "Charlotte Bageri" i Brønderslev, og i en periode herefter kommer det gamle bageri i Hjermitslev igen i brug for at klare det nye bageri's efterspørgsel på brød - ja, selv den gamle bager, Arne Nielsen, må af og til tage det hvide forklæde på og give en hjælpende hånd.
I 1994 har bageriet 100 års jubilæum. Der bliver herefter fortsat solgt brød fra forretningen, men sidst i 1990'erne er det slut. Bageriet på Torvet lider nu samme skæbne, som så mange andre forretninger i den lille by.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.