Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 3

Matr.  14n Byggeår  1927
Omnygget 1965 
Artikler Udklip Billeder

Den røde bygning til højre - brugsens trælast og udstillingsbygning, Blæshøjvej 3. 
Billedet er fra 1950'erne.

Passagen fra brugsens gård og ud mod Blæshøjvej.
Tv. trælasten og th. manufakturhandler Peter Rasmussens kartoffelbed. Over for ses Anton Nielsens bageri th og slagter Klitgaards hus tv.

Billedet er fra 1930'erne.


I 1922 oprettes Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening med lokaler på adr. Alstrupvej 2  (se denne). I 1927 udvides brugsens forretningsareal med den røde bygning , som vises på billedet. Adressen er Blæshøjvej 3. 
I denne bygning er der foruden udstillingslokalet, som ses med de to butiksvinduer, et større areal med trælast - bygningstømmer mv. Af hensyn til tømmeret er trælastarealet åbent ud mod gårdspladsen (kaldet Brugsens gård). Her var også en bygning, hvor brugsen havde sin korn- og foderstofafdeling. Mellem rødstensbygningen og stakittet ses indkørslen til Brugsens gård. Her igennem kunne man køre med hestevogn eller bil og komme ud på Alstrupvej ved brugsens butik.
Bygningen blev nedrevet/ombygget i 1965, Her blev nu den nye brugs' butikslokaler og lager indrettet til erstatning for den gamle brugs på Alstrupvej 2. Salg af støbegodsvarer og bygningstømmer ophørte.
1987 lukkede Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening efter at have været en af byens vigtige forretninger i 65 år.
1987 Træskofabrik
. Bygningen på Blæshøjvej 3 blev endnu engang ombygget - nu til en fabrik, der formentlig har givet arbejdspladser til byen. 
 Ejere af matrikel og bygninger på adr. Blæshøjvej 3.

1895 skøde  fra gdr. Jens Peter Poulsen til Villads Peter Andersen  Engelund på matr. 14n - kr. 430
1895 skøde fra Lars Jensen (bødker) på matr. 14q og 14r til samme - kr. 1000
1898 skøde fra Villads P. A. Engelund til Anders Engelund Andersen på matr. 14n og 14r - kr. 7.000
1907 skøde fra Anders Engelund til købm. Christen Marklund på matr. 14n og 14r - kr. 9.000
1907 skøde fra  Villads P. A. Engelund til købm. Christen Marklund på matr. 14q - kr. 1.700
1912 skøde fra købm. Chr. Marklund til købm. Thøger Thomsen på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 16.000
1916 skøde fra Tøger Thomsen til Anton Pedersen på  matr. 14n, 14r og 14q - kr.
22.250
1916 skøde fra A. Ped. til købm. C. K. Rasmussen af. Hjørring
på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 27.000
1920 skøde fra C. K. Ras. til købm. Minus Anders Præcius af Løkken på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 52.500
1921 skøde fra M.A.Præcius til bagermest.  C.P.Jensen af Gandrup på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 50.000
1923 auk-skøde fra C.P. J. til grosserer Chr. Holmen af Hjørring på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 18.400
1922 skøde frs Chr. Holmen til V. Hj. og Omegns Brugsfore. på  matr. 14n, 14r og 14q - kr. 25.000

Perioden 1895 - 1922 
I 1895 overgår via skødehandelen, der er nævnt ovenfor, matr. 14n, 14r og 14q  fra at være landbrugsjord under 'Bondensgaard' adr. Th. P. Hejlesvej 5 - til at blive "byjord", der i  spekulationsøjemed hyppigt bliver købt og solgt. 
V. Hj. var i denne periode i rivende udvikling. - Det første mejeri bygges i 1890. Jernbane og station etableres i 1913 - osv. Disse  tiltag sætter gang i byudviklingen, der stærkt aftegner sig ved læsning af denne sides - og øvrige siders - oplistning af skødehandeler med  matriklerne langs vejene, der udgår fra Torvet.  Det er i særdeleshed gårdene i byområdet, der sælger ud af den del af deres jord, der er blevet atraktiv på grund af beliggenhed langs vejene.
Købmændene og de andre ejere, der er nævnt ovenfor.

For alle ejere til og med Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening har det været vigtigt, at de udover matriklen på Alstrupvej, hvor brugsforeningsbutikken var beliggend,e også ar eje de tre matrikler og i særdeleshed matr. 14n, med adgang til Blæshøjvej - til deres øvrige aktiviteter. 

1922  etablerer en brugsforening sig i Vester Hjermitslev. 
Vester Hjermitslev og Omegns Brugsforening. 
Butikken får til huse i den tidligere købmandshandel (se ovenfor) på matr 14bæ - adr. Alstrupvej 2. Brugsforeningens øvrige aktiviteter som korn & foderstoffer, trælast og og salg af støbejernsprodukter (kakkelovne og komfurer) foregår på  matr. 14n, 14r og 14q på adr. Blæshøjvej 3, hvor der straks efter etableringen i 1922 bygges ny trælast og udstillingsbygning med gavlfacade ud mod Blæshøjvej (se billedet)
Brugsens første bestyrelse: stationsforstander Simon Lenskjold, gdm. Jens Svend Holmgaard, husejer  Peder Andersen Bak - alle V. Hjermirslev - Gdm. Chr. Mortensen og gdm. Søren Sørensen, begge Alstrup,
1965 opgives de gamle butikslokaler på Alstrupvej, og en ny, moderne brugs opstår på Blæshøjvej.
Den røde bygning på billedet nedrives og på soklen opbygges en ny og moderne selvbetjeningsbrugs. Det ses af annoncerne i den daværende lokalavis 'Hvetbo Herreds Avis', at der nu er store intentioner på brugsens vegne. Tidligere har der sjældent været annincer i avisen med tilbud fra brugsen. Men nu med en ung og energisk brugsuddeler kommer der gang i butikken. 
Brugsens sidste bestyrelse: 
1987 Træskofabrik
 
2012 ejer entreprenør Jan Asbjørn Christensen
 
 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com