Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 7

Matr.   14z Byggeår  1908
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1905 skøde på matr. 14z fra Oluf Larsen Hedegaard til murer Jens Jensen Nørgaard - kr. 567,50.
1905 skøde på matr. til Niels Peter Gotfred Pedersen - kr. 2200.
1911 skøde på matr. og hus til købm. Severin Nielsen af Brødslev.
1915 salg af matr. 14af - en parcel af matr. 14z, til Poul Hjertholm (ejer af Bl-05) - kr. 160.
1916 skøde på 14z fra købm. SN til skrædder Niels Nielsen 
195? - Mejerist Knud Søndergaard.
19?? - Tidl. gdr. enke Kamma Nielsen, Alstrup.
19?? - Tidl. gdr. enke Marie Gjerlev, Langbak.
19?? - Tidl. gdr.  enke Mie Andersen, Nymarken.

I den pæne stue hos skrædderne Stine og Niels Nielsen og datteren Karen.  

Oluf Larsen Hedegaard 
Oluf Hedegaard var søn af bødker, landmand og folketingsmand (1866-69) Lars Jensen. Lars Jensen var bonde på gården - Blæshøjvej 2. Gårdens jord var beliggende på begge sider af den nuværende Blæshøjvej. Udover at eje og senere udstykke denne jord til parceller langs landevejen købte han mange andre grunde op i sognet med henblik på videresalg. Det blev hans hustru og sønnen Oluf L. Hedegaard, der hen over århundredeskiftet tjente mange penge på salg af matriklerne efterhånden som stationsbyen voksede op.
 
1905 murer Jens Jensen Nørgaard
Ingen oplysninger endnu.
1905 Niels Peter Gotfred Pedersen
Ingen oplysninger endnu.
1911 købm. Severin Nielsen af Brødslev
Ingen oplysninger endnu.
1911 købm. Severin Nielsen af Brødslev
Ingen oplysninger endnu.
1916-195?  Skrædderne Stine og Niels Nielsen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Skrædderi (Blæshøjvej 7)

Her boede skrædder Nielsen, hvis kone - Stine - var en værdsat dameskrædder og hertil en meget sød dame. Skrædder Nielsen var - vist på grund af sygdom - ikke så aktiv. Han var meget dyrevenlig. Havde dueslag på husets luft. Han havde hund og havde sågar i en periode en ged, som han gik tur med.

195? - 196? Signe og Knud Søndergaard
 
196?-197? Gerlev fra Langbak i Alstrup
 
197?-198? Kamma Nielsen fra Aalborggaarden i Alstrup
 
198?-198? Mie Andersen fra Nymarken i Alstrup
 
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com